Τεχνικογεωλογική μελέτη στην περιοχή Εμπρός Θέρμη Δήμου Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Πρόσκληση για ενημέρωση σχετικά με την «Ειδική Τεχνικογεωλογική μελέτη στην περιοχή Εμπρός Θέρμη Δήμου Κω (Π.Σ. με Ι.Γ.Μ.Ε.)»

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την Ειδική Τεχνικογεωλογική μελέτη στην περιοχή Εμπρός Θέρμη Δήμου Κω (Π.Σ. με Ι.Γ.Μ.Ε.)» που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Εμπρός Θέρμη ημέρα Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. Η παρουσίαση της μελέτης θα γίνει από Γεωλόγο Μηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ