Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω την Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιχείρησης επί της οδού Παλαιών Εθελοντών Πολεμιστών, Λάμπη με τα παρακάτω θέματα:

1. Υλοποίηση της δράσης «Στηρί-ΖΩ» και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης και του Εμπορικού Συλλόγου Κω «Ο ΕΡΜΗΣ».
(Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012: α) Στήριξη ανέργων β) Στήριξη διαβίωσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων).
2. Ψήφιση πιστώσεων (συμβασιοποιημένων προμηθευτών – παρόχων).
3. Αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της ομάδας έργου για το πρόγραμμα «Διαύγεια».
4. Αιτήσεις δημοτών.
5. Διάφορα θέματα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΑ