Εισήγηση Δημάρχου Κω, στη συνεδρίαση του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού Κω-Νισύρου

Στήλη: Τουρισμός

Κώστας Καΐσερλης

Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα με καθαρό τρόπο στην πρώτη συνεδρίαση του Φορέα στον οποίο προεδρεύω να ξεκαθαριστούν μερικά πράγματα.

Και αυτό γιατί διερχόμαστε μια δύσκολη περίοδο βαθύτατης οικονομικής κρίσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που τα αποτελέσματα της ο καθένας τα ερμηνεύει κατά το δοκούν και εξ αυτού προτείνει υποκειμενικές λύσεις.

Στο πρώτο θέμα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο ενιαίος φορέας τουρισμού είναι ένα εργαλείο μεταξύ πολλών άλλων φορέων και ατόμων που συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Όμως ο μοναδικός τοπικός φορέας που καθορίζει, υποστηρίζει και εποπτεύσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού στα πλαίσια και στα περιθώρια του συντάγματος και των νόμων είναι η αυτοδιοίκηση, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο και η δημοτική αρχή που έχουν την νομιμοποίηση της λαϊκής ετυμηγορίας και εξουσίας.

Είναι γνωστοί και άρα δεν αναλύω περισσότερο τους οικονομικούς και κοινωνικούς αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου που κατατέθηκαν προεκλογικά και αναπτύχθηκαν με τις αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης και του δημοτικού συμβουλίου μετεκλογικά. Αφορούν το σύνολο των τομέων ανάπτυξης από την Γεωργία μέχρι τις υπηρεσίες και τις υποδομές. Από την χωροταξία μέχρι τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Είναι επίσης γνωστός ο ρόλος του ενιαίου φορέα τουρισμού που εστιάζεται στην προβολή και διαφήμιση της Κω και της Νισύρου, για την οποία ο συνάδελφος Γιάννης Μπαλαλής και το Διοικητικό συμβούλιο του φορέα έχει αναπτύξει σημαντικά και τους ευχαριστώ.

Στο θέμα των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους είναι γνωστή η θέση της δημοτικής αρχής στον τομέα των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών συγκοινωνιών τις οποίες θεωρούμε καθοριστικά εργαλεία ανάπτυξης με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, της αναθέρμανσης της οικονομίας, της αναζωογόνησης των οικογενειακών επιχειρήσεων και τις δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.

Και ενώ είναι γνωστή η θέση της δημοτικής αρχής και η έμπρακτη απόφαση της να υποστηρίξει οικονομικά την διαφήμιση της Κω μέσω αυτών των εταιρειών, ο Δήμος κατηγορείται ότι δεν υπογράφει σχετικές συμβάσεις όταν από πουθενά και από καμιά απόφαση οργάνου είτε του Δήμου είτε του ενιαίου φορέα προκύπτει ότι αναλήφθηκε στο παρελθόν η ευθύνη της ανάθεσης έργου διαφήμισης και της υπογραφής σχετικού συμβολαίου, πλην της τριετούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ενιαίου φορέα και του Επιμελητηρίου.

Αυτό που γνώριζε η Δημοτική Αρχή ήταν η συμφωνία και η συμμετοχή του Δήμου στο κόστος της διαφήμισης με συμβόλαια που θα υπέγραφε ο εταίρος μας στην τριετή προγραμματική σύμβαση, που ήταν η ΔΕΤΑΠ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Αυτό γνωρίζαμε μέχρι την ημέρα, στις 8 Μαΐου, που με μία επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρείας κληθήκαμε να υπογράψουμε εντός της ημέρας μία σύμβαση ως Δήμος.

Οφείλω να πω προς κάθε κατεύθυνση ότι τις συμβάσεις που υπογράφει ο συγκεκριμένος δήμαρχος τις συνάπτει με καλόπιστους εταίρους, αλλά και πέραν αυτού οφείλει επειδή δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του αλλά και το δημόσιο συμφέρον να διαφυλάξει το περιεχόμενο της σύμβασης και τα αποτελέσματα της με καθαρές διαδικασίες, καθαρούς όρους, καθαρά δικαιώματα και καθαρές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, που θα αναφέρονται ρητά στη σύμβαση. Αυτό επιδιώκουμε και αυτό απαιτούμε στις μέχρι σήμερα επίπονες συζητήσεις με τις εταιρείες χαμηλού κόστους.

Πέραν των επειγόντων θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης θα ήθελα να σας μεταφέρω την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προτείνει την αλλαγή της οργάνωσης και της λειτουργίας του ενιαίου φορέα με εισήγηση η οποία θα σας αποσταλεί τις προσεχείς ημέρες.