Δήμος Κω: προβληματική η χρηματοδότηση δομών "Βοήθεια στο Σπίτι"

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στις χρηματοδοτήσεις των τριών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Κω.

Όπως ήδη θα γνωρίζετε, έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Στις 30 Δεκεμβρίου 2010 το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έστειλε με την ένδειξη του κατεπείγοντος την υπ.αριθμόν 64 εγκύκλιο με θέμα «Συνέχιση κοινωνικών προγραμμάτων ΟΤΑ» που αφορούσε στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας». Βάση της ανωτέρω εγκυκλίου ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων και στις τρεις δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιούνται στο δήμο Κω (ΚΕΔΗΚ, ΔΗΚΕΚΥΔ, ΔΟΠΠΗΡ) και είναι σε αναμονή της ένταξης των δομών στα νέα προγράμματα τα οποία θα λήγουν στις 31/12/2011.

Έκτοτε, οι δομές λειτουργούν χωρίς καμία διακοπή μη έχοντας όμως καμία ενημέρωση σχετικά με την χρηματοδότησή τους για το διάστημα από 1/1/2011 έως την ένταξή τους σε νέο πρόγραμμα (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

Η καθυστέρηση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει φέρει τα νομικά πρόσωπα που τα υλοποιούν σε οικονομικό αδιέξοδο καθότι αδυνατούν να πληρώσουν τις μισθοδοσίες των εργαζομένων στα προγράμματα και τις λοιπές υποχρεώσεις τους προς ΙΚΑ, ΔΟΥ και προμηθευτές και έχουν δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικο – οικονομικά προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.