Δήμος Κω: προσκλήσεις σε συνεδριάσεις

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, την 29 Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2011.

2. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού

3. Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση προστίμων που έχουν σταλεί από τη Δ.Ο.Υ.

4. Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας «ΑΧΙΛΕΥΣ Α.Ε.»

5. Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών του Αλεξίου Μιχάλη

6. Άρση κατάσχεσης ακινήτου

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Γιωργαράς Θ. Αντώνιος

Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Δήμου Κω έτους 2011.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων.

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθωμάτων της Κ.Ε.ΑΣ. για το έτος 2011.

4. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της υπογραφείσας Π.Σ. μεταξύ Δήμου Κω – ΔΕΥΑΚ, με αντικείμενο την διαχείριση των απορριμμάτων.

5. Ορισμός Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών για τα έργα: α) Κατασκευή τοιχίου τμήματος παραλιακής οδού από πλατεία 7ης Μαρτίου έως Ξενία και β) Αποκατάστασης χερσαίου τμήματος μεταξύ παραλίας και οδού Γεωργίου Β', από συμβολή οδού Επιμάρχου έως πλατεία 7ης Μαρτίου.

6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της Π.Σ. μεταξύ του Δήμου Αστυπάλαιας και Δήμου Κω για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών.

7. Λήψη απόφασης για την σύναψη Π.Σ. μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Δήμου Κω για την υλοποίηση του έργου: «Ολοήμερο οκταθέσιο δημοτικό σχολείο Καρδάμαινας νήσου Κω».

8. Αποδοχή της υπ' αριθμ. 1038460/2439/Β0010/2009 Κ.Υ.Α. περί απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, για τα έτη 2011-2012.

9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 50/2011 απόφασης του Δ/Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί επικαιροποίησης της υπογραφείσας Π.Σ. μεταξύ Δ.Λ.Τ. και Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών (πρώην Δήμος Ηρακλειδών), για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο λιμένα Κεφάλου Νήσου Κω» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου.

10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες Δήμου Κω.

11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και ψήφιση πιστώσεων.

12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή διδάκτρων παιδικών σταθμών Νηπιακού – Βρεφικού Οργανισμού (πρώην Δήμου Κω) μηνός Σεπτεμβρίου 2010.

13. Απόδοση ποσών σε Νομικά Πρόσωπα που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μηνός Φεβρουαρίου 2011.

14. Έγκριση εξόδων κίνησης & ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων για εκτός έδρας υπηρεσία και ψήφιση πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση Απογραφής περιουσίας Δήμου Κω – Ισολογισμού έναρξης 01-01-2011, (αρθρ. 4 υπ' αριθμ. 74445/2010 Υπουργικής Απόφασης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30, ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ