«Συμπράξεις μεταξύ των δικτύων, συμπράξεις μεταξύ πόλεων της Ευρώπης», στην Κάρπαθο

Στήλη: Ανακοινώσεις

wikimedia

Ευρωπαϊκή Συνάντηση στην Κάρπαθο 20-22 Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα: «Η Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης: Συμπράξεις μεταξύ των δικτύων, συμπράξεις μεταξύ πόλεων της Ευρώπης».

Στο πλαίσιο της Τριμερούς Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού του Λουξεμβούργου και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών, οργανώνεται από την Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρπάθου - Κάσου (Επαρχείο), Ευρωπαϊκή Συνάντηση στην Κάρπαθο 20-22 Σεπτεμβρίου 2010, με θέμα: «Η Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης: Συμπράξεις μεταξύ των δικτύων, συμπράξεις μεταξύ πόλεων της Ευρώπης».

Στόχος της Συνάντησης αυτής είναι:

· Η προώθηση των Πολιτιστικών Διαδρομών στην Ελλάδα και ειδικότερα στα Δωδεκάνησα, που βασίζονται στο σημαντικό ρόλο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των αξιών της δεδομένου ότι τεκμηριώνουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής, και προωθούν τον Πολιτιστικό Τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές του

· Η δημιουργία Δικτύων συνεργασίας των τοπικών φορέων με τους φορείς των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών

· Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας των νησιών του Αιγαίου και ιδιαίτερα των Δωδεκανήσων με τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές «Ο Δρόμος των Φοινίκων», «Οι Δρόμοι της Ελιάς», «Οι Δρόμοι της Αμπέλου και του Οίνου» (iter-vitis)

· H παρουσίαση νέων ελληνικών προγραμμάτων όπως «οι Δρόμοι της Μεσογειακής Βυζαντινής Μουσικής», «Εγνατία Οδός», το πρόγραμμα ODYSSEA (γαλλικό πρόγραμμα τουριστικής αξιοποίησης των λιμανιών της Μεσογείου μέσω των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών

· Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την χρηματοδότηση των Πολιτιστικών Διαδρομών

Κατά τη διάρκεια των Εργασιών θα υπογραφεί Συμφωνία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρπάθου - Κάσου με το Πρόγραμμα «Δρόμος των Φοινίκων» για την ένταξη της Δωδεκανήσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ο Δρόμος των Φοινίκων».