Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δικαίου

Στήλη: Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δικαίου που θα γίνει την Παρασκευή στις 11 Μαρτίου 2011 στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω με το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή της Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δικαίου για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ