«Ευρω-φύλλο»: το νέο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα

Στήλη: Ανακοινώσεις

Το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία.

Το νέο λογότυπο για τα βιολογικά προϊόντα δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιουλίου και, για τη σταδιακή εισαγωγή του στην αγορά, προβλέπεται μεταβατική περίοδος δύο ετών. Η επισήμανση ενός προϊόντος με το λογότυπο δηλώνει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου για τη βιολογική γεωργία.

Νέα στοιχεία που θα συνοδεύουν το βιολογικό λογότυπο για να επιτρέπουν την καλύτερη ταυτοποίηση όλων των προϊόντων θα είναι επίσης ο κωδικός αριθμός του οργανισμού πιστοποίησης, σε τυποποιημένη μορφή, και η αναγραφή του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών που συνθέτουν το προϊόν. Ενώ δεν επιτρέπεται η μετατροπή του νέου λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα ούτε ο συνδυασμός του με άλλα στοιχεία, η χρήση του από κοινού με υφιστάμενα εθνικά ή ιδιωτικά σήματα είναι αποδεκτή.

Το νέο λογότυπο απεικονίζει 12 αστέρια διαταγμένα σε σχήμα φύλλου πάνω σε πράσινη σημαία. Το «ευρω-φύλλο» σχεδιάστηκε από τον Dušan Milenković, νικητή του διαγωνισμού για το Λογότυπο της ΕΕ για τα Βιολογικά Προϊόντα.

Το συγκεκριμένο σχέδιο καταχωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συλλογικό εμπορικό σήμα και βρίσκεται πλέον στη διάθεση των επιχειρήσεων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για το νέο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα καθώς και τη χρήση του θα μπορούν να αναζητηθούν στο εγχειρίδιο χρήστη στη διεύθυνση www.organic-farming.eu

Ο νέος κανονισμός για τη βιολογική γεωργία που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 προβλέπει ενιαίο κρατικό πρότυπο για τα βιολογικά προϊόντα. Το βιολογικό λογότυπο στοχεύει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού κλάδου βιολογικών προϊόντων. Θα χρησιμοποιηθεί εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ στα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα.