Δημιουργία Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στον Δήμο Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κω ανακοινώνει τη δημιουργία Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, στο οποίο απασχολούνται 1 Ψυχολόγος (κα Παναγιωτοπούλου Μελίνα) και 1 Κοινωνική Λειτουργός (κα Λασιθιωτάκη Ειρήνη).

Βασικοί σκοποί του Γραφείου είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης των πολιτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

2. Η καταγραφή, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των πολιτών

3. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα και ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης

4. Η κάθε είδους συνεργασία και δικτύωση με φορείς και ιδιώτες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη, 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Διεύθυνση Γραφείου: οδ. Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών, Κως (στα γραφεία της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης).

*Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης θα συνεργάζεται στενά με τις εξής Δομές:

Βοήθεια στο Σπίτι Δικαίου (κα Ντινόρη Παντελίτσα (Ψυχολόγος) – τηλ. 2242069839

Βοήθεια στο Σπίτι Ηρακλειδών (κ. Χατζηδαυίδ Γιώργος (Κοινωνιολόγος) – τηλ. 2242051228-2242051565)

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Πρόνοιας,

Η πρόεδρος

Ρούφα Ιωάννα