Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον ΧΥΤΑ

Στήλη: Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στην Αίθουσα Συνεδριάσεών του στις 11 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πρόεκυψαν στη διαχείριση των απορριμμάτων μετά τη πυρκαγιά στο Χ.Υ.Τ.Α. Κω.

ΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος

2. Γερασκλής Δαυίδ

3. Σιφάκης Ηλίας

4. Φουντωτός Ιωάννης

5. Θαλασσινός Παναγιώτης

6. Κιάρης Μηνάς

7. Παπαχρήστου Ευτέρπη

8. Θεωνάς Σταύρος

9. Κρητικός Αντώνης

10. Κρητικός Ιωάννης

11. Καμπουράκης Σταμάτης

12. Μυλωνάς Νικόλαος

13. Μακρή Κυριακή

Η πρόσκληση γίνεται με βάση το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.