Απασχόληση ανέργων 55-64 ετών από 3 επιχειρήσεις του Δήμου της Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ο Δήμος της Κω χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας συμμετέχει και στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Επιχορήγησης Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις του Δήμου η Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ (Μαρίνα Κω), η ΔΕΥΑΚ και η ΚΕΑΣ.

Μέσω αυτού του προγράμματος θα απασχοληθούν 16 άτομα με συμβάσεις διάρκειας 27 μηνών.

Συγκεκριμένα ανά επιχείρηση θα απασχοληθούν άνεργοι στις κάτωθι ειδικότητες:

1. Για την Μαρίνα Κω:

Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών

Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών

Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Λιμενεργατών

Μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ Χειριστής Γερανού

2. Για τη ΔΕΥΑΚ:

Τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών

Μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ Υδραυλικός

3. Για την ΚΕΑΣ:

Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (Δίπλωμα Δ κατηγορίας)

Μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Μίνι Τραίνου (Δίπλωμα Δ+Ε κατηγορίας)

Μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών Οχημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο του ΟΑΕΔ Κω επί της οδού Π. Τσαλδάρη 9.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ