Αστική Εταιρεία «Ιπποκράτης»: στη Ν.Υόρκη συζητήθηκε η περίπτωση της Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η Αστική Εταιρεία "Ιπποκράτης"/Kέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο όπως γνωρίζετε από το 2008 έχει πραγματοποιήσει δύο μεγάλες απογραφικές έρευνες στην Κω (από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως), για τον εθισμό στο διαδίκτυο και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα ευρήματα και η εμβάθυνση στο πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο και στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως γνωρίζετε έτυχαν δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια και έχουν οργανωθεί ειδικές προς τούτο ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Κω.

Από την έρευνα πέρα από τα άλλα συμπεράσματα, εξαιρετικής σημασίας εύρημα είναι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση του εθισμού στο διαδίκτυο με την ουσιοεξάρτηση. Για το θέμα αυτό το ιατρικό τμήμα του ΑΒC Νews προέβη σε ειδική αναφορά και οργάνωσε συζήτηση με ειδικούς επιστήμονες στο στούντιο στη Ν.Υόρκη στις 9 Μαρτίου 2012 στην οποία συζητήθηκε η περίπτωση της Κω Ιnternet Addiction Linked to Drug Abuse).

Aπό τη Γραμματεία

Της Αστικής Εταιρείας

"Ιπποκράτης"