Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 19:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:


1. Ενημέρωση κ. Δημάρχου και λήψη απόφασης για τoν διεθνή αερολιμένα της Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κω με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΔΡΥΑΔΕΣ» για την προστασία των δασών.
3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών του παλαιού σχεδίου, μετά από πράξεις αναλογισμού και αποζημιώσεις».
4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2011 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αναδιαρρύθμιση πολιτιστικού κέντρου δημοτικού διαμερίσματος Κεφάλου».
5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών πλακοσκεπούς οχετού στην Αγία Μαρίνα».
6. Λήψη απόφασης για την διακοπή εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Κω, στη θέση Κοκκινόνερο».
7. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Αποστόλων».
8. Αποδοχή ποσού - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 – ψήφιση πίστωσης.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2012 και τροποποίηση Π.Ε.Ε. για την κάλυψη αναγκών Δήμου Κω.
10. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω.
11. Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης του Δ.Σ. για τους όρους – προϋποθέσεις της Αλυκής και της ευρύτερης περιοχής αυτής.
12. Έγκριση της οριστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων με Κ.Μ. 1884 γαιών Αντιμάχειας, 1884Α γαιών Αντιμάχειας και 1885 γαιών Αντιμάχειας, με σκοπό την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Κω.
13. Επικαιροποίηση των υπ' αριθμ. 34/2010 και 81/2010 Αποφάσεων Δ.Σ. πρώην Δήμου Δικαίου για την εξαγορά της ΚΜ 1403Α γαιών Πυλίου.
14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Κω, σύμφωνα με την Α.Π. 1516/15-05-2012 Απόφαση ένταξης και την Α.Π. 2233/02-07-2012 Απόφαση προέγκρισης του συγκεκριμένου υποέργου.
15. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 273/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩΛΕ-ΞΥΗ) Απόφασης του Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες (αντί της Λέσχης Φιλίας της Δημοτικής Ενότητας Δικαίου) του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Κω.
16. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Υδρογεωλογική – γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού στην περιοχή Αγ. Φωκά Κω», στη θέση εμπρός Θέρμη Δήμου Κω, η οποία εκπονήθηκε από το ΙΓΜΕΜ.
17. Έγκριση της υπ' αριθμ. 46/2012 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών προς το Γυμνάσιο Λάμπης».
18. Έγκριση της υπ' αριθμ. 48/2012 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Ο.Τ. 100 Ζηπαρίου».
19. Έγκριση της υπ' αριθμ. 51/2012 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέων τουαλετών στο κτιριακό συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς».
20. Έγκριση ανασύνταξης της υπ' αριθμ. 16/2012 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δ.Κ. Καρδάμαινας».
21. Υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στον Δήμο Κω – Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λύκειο Αντιμάχειας Κω, (πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»).
22. Λήψη απόφασης για την παράταση εκτέλεσης εργασίας «ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ».
23. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012.
24. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012.
25. Αποδοχή υπ' αριθμ. 68/2012 Απόφαση Δ/Σ του ΔΟ.ΠΑ.ΒΣ. που αφορά στην έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
26. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων και ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 76/2012 Απόφαση του ΔΟ.ΠΑ.ΒΣ.
27. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων «ΑΡΓΩ» και «ΑΡΙΩΝ» από τον Δήμο Κω και ψήφιση πιστώσεων.
28. Έγκριση της υπ' αριθμ. 02/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την κατάρτιση του προγράμματος εκτελεστέων έργων 2012.
29. Έγκριση της υπ' αριθμ. 21/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Δ.ΕΥ.Α.Κ. για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2012.
30. Έγκριση της υπ' αριθμ. 12/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Α.Σ. αναφορικά με την ψήφιση Ισολογισμού – Απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2011.
31. Έγκριση της υπ' αριθμ 06/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας, για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2012.
32. Έγκριση της υπ' αριθμ. 13/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.ΠΑ.ΠΥ.ΑΣ. που αφορά στην ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
33. Έγκριση της υπ' αριθμ. 14/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.ΠΑ.ΠΥ.ΑΣ. που αφορά στην ψήφιση του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης.
34. Έγκριση της υπ' αριθμ. 15/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.ΠΑ.ΠΥ.ΑΣ. που αφορά στην ψήφιση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Επιχείρησης.
35. Έγκριση καταστάσεων δικαιούχων βοσκής Δήμου Κω έτους 2012.
36. Παράταση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κω στη Δημοτική Κοινότητα Πυλίου.
37. Λήψη απόφασης για την επιστροφή έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων.
38. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 141/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ρύθμιση της καταβαλλόμενης οφειλής.
39. Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων για εκτός έδρας υπηρεσία.
40. Προέγκριση μετάβασης Προέδρου του Δ.Σ. στο εξωτερικό για την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις αδελφοποίησης του Δήμου Montpellier από 26 έως 30-9-2012.
41. Προέγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στην πόλη Montpellier από 26 έως 30-9-2012, στα πλαίσια αδελφοποίησης των δύο (2) πόλεων.
42. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
43. Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας και ψήφιση πιστώσεων.
44. Απόδοση ΚΑΠ μηνός Ιουνίου.
45. Απόδοση μετοχικών κεφαλαίων προς Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και καταβολή τιμήματος για αγορά μετοχών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας, (πρώην Κ.Ε.Α.Σ.) – ψήφιση πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ