Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Στήλη: Ανακοινώσεις

Δήμος Κω

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης,
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του ΕΒΕΔ, με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου της Κω για το έτος 2013.
2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου της Κω για το έτος 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ