Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Κω: Πρόσκληση

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Κω την Τρίτη  29 Ιουνίου 2010 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Κω με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εργασία ενοικίασης ηχοφωτιστικών συστημάτων για την κάλυψη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων,
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εργασία φιλοξενίας μετακλητών καλλιτεχνικών σχημάτων των πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ιπποκρατείων για το 2010,
  3. Έγκριση οικονομικών προσφορών εστιατορίων για τη σίτιση των συμμετεχόντων στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών,
  4. Ανάθεση αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  5. Έγκριση όρων για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και ανάθεση σε Τράπεζα,
  6. Έγκριση οικονομικής προσφοράς για την εγκατάσταση λογισμικού για την οικονομική διαχείριση της Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ. και
  7. Διάφορα θέματα.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ