Είναι η παρουσία στο γραφείο πραγματικά απαραίτητη;

Στήλη: Οικονομία

Παγκόσμια Μελέτη της Cisco αποκαλύπτει ότι το 60% των εργαζομένων πιστεύουν ότι η παρουσία τους στο γραφείο δεν είναι πλέον αναγκαία για να είναι παραγωγικοί.

o Η επιθυμία να εργάζεται κανείς από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, είναι μεγαλύτερη από την επιθυμία για υψηλότερη αμοιβή

o Τρεις στους πέντε εργαζόμενους πιστεύουν ότι η Πληροφορική επιτρέπει την πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα με οποιαδήποτε συσκευή, προσωπική ή εταιρική

Η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μίας διεθνούς μελέτης για τον χώρο εργασίας που αποκαλύπτει ότι τρεις στους πέντε εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται πια να βρίσκονται στο γραφείο έτσι ώστε να είναι παραγωγικοί. Στην πραγματικότητα, η επιθυμία τους να εργάζονται εν κινήσει και να είναι ευέλικτοι όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε εταιρικά δεδομένα είναι τόσο ισχυρή, ώστε το ίδιο ποσοστό εργαζομένων θα επέλεγαν εργασίες που πληρώνουν λιγότερα, αλλά προσφέρουν πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα εκτός γραφείου, έναντι καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας οι οποίες στερούνταν ευελιξίας. Αυτό και άλλα συμπεράσματα δίνουν μία πραγματική εικόνα των προσδοκιών, των απαιτήσεων και της συμπεριφοράς των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, που επηρεάζουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο κάποιος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, όσο και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η επικοινωνία στον χώρο της επιχείρησης.

Σημαντικά αποτελέσματα:

Επιθυμία των εργαζομένων για μεγαλύτερη Φορητότητα

o Η μελέτη, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 2.600 εργαζόμενους από 13 χώρες, απεκάλυψε ότι τρεις στους πέντε εργαζομένους (60%) πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κανείς στο γραφείο για να είναι παραγωγικός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ασία και στη Λατινική Αμερική.

o Δύο στους τρεις εργαζόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα (66%) πιστεύουν ότι το τμήμα Πληροφορικής θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή – προσωπική ή εταιρική – για πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, εφαρμογές και δεδομένα οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, ενώ περιμένουν οι τύποι συσκευών να συνεχίσουν να διαφοροποιούνται. Στο μέλλον οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η γκάμα συνδεδεμένων στο δίκτυο τερματικών συσκευών θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει μη παραδοσιακές συσκευές όπως, για παράδειγμα, τηλεοράσεις και οθόνες πλοήγησης σε οχήματα.

o Για τους εργαζόμενους που έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, εφαρμογές και δεδομένα εκτός γραφείου, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (45%) παραδέχτηκαν ότι εργάζονταν από δύο έως και τρεις ώρες την ημέρα επιπλέον, ενώ το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δούλευε τέσσερις ώρες ή περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, οι επιπλέον ώρες δεν μεταφράζονται αναγκαστικά σε πάντα συνδεδεμένους εργαζόμενους. Απλά επιθυμούν τη δυνατότητα να διατηρούν μία ισορροπία ζωής – εργασίας τις ώρες που εργάζονται εν κινήσει.

o Οι εργαζόμενοι επίσης πιστεύουν ότι η ευελιξία να εργάζονται από οποιοδήποτε σημείο θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία (13%), την επιλογή της εργασίας τους (12%) και το ηθικό (9%). Για παράδειγμα, δύο στους τρεις υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο (66%) δήλωσαν ότι θα δέχονταν μία εργασία με μικρότερη αμοιβή και μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρήση συσκευής παρά μία εργασία με μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά χωρίς αυτήν την ευελιξία. Το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο σε κάποιες χώρες, όπως η Ισπανία (78%), παρά τα οικονομικά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια.

Μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εργαζομένων;

o Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες από το τμήμα Πληροφορικής δήλωσαν ότι δεν είναι αρκετά καλά ενημερωμένοι ως προς τις πολιτικές και τις τεχνολογίες, ώστε να υποστηρίζουν περισσότερο τη φορητότητα στην εργασία. Η ασφάλεια είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

o Αν και πολλοί από τους ερωτηθέντες από το τμήμα Πληροφορικής πιστεύουν ότι η ασφάλεια (57%), ο προϋπολογισμός (34%) και η εμπειρία των εργαζομένων (17%) είναι και τα κυριότερα εμπόδια στη φορητότητα, συχνά οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι το εμπόδιο είναι οι πολιτικές του τμήματος Πληροφορικής και της εταιρείας.

Η συμπεριφορά των εργαζομένων αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση και οι εταιρική πολιτική είναι το ίδιο σημαντικές με την τεχνολογία

o Περίπου ένας εργαζόμενος στους πέντε (19%) σε παγκόσμιο επίπεδο δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει αγνώστους σε δημόσιους χώρους να παρατηρούν την οθόνη του υπολογιστή του, ενώ ένα 19% επιπλέον παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν δίνει σημασία στον περιβάλλοντα χώρο.

o Περίπου ένας εργαζόμενος στους πέντε (17%) παραδέχτηκε ότι αφήνει σε δημόσιους χώρους συσκευές χωρίς επιτήρηση.

o Περίπου τρεις εργαζόμενοι στους πέντε σε παγκόσμιο επίπεδο (58%) παραδέχτηκαν ότι κατά καιρούς έχουν επιτρέψει σε άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι της ίδιας εταιρείας να χρησιμοποιήσουν τις εταιρικές συσκευές χωρίς επίβλεψη.

o Όσο αυξάνεται η φορητότητα των εργαζομένων, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα απώλειας δεδομένων. Ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες από το τμήμα Πληροφορικής (26%) δήλωσε ότι το ένα τέταρτο των συσκευών που δόθηκαν σε εργαζόμενους τους τελευταίους 12 μήνες χάθηκαν ή εκλάπησαν.

o Καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να μετακινούνται όλο και πιο συχνά, αυξάνεται αναπόφευκτα και το ενδιαφέρον για την ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για βελτιωμένες εταιρικές πολιτικές, εκπαίδευση του τελικού χρήστη και σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και τμήματα Πληροφορικής. Η ποιότητα της σχέσης αυτής έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας, στην παραγωγικότητά της, στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και στη διαχείριση κινδύνων.

Σχετικά με τη Μελέτη

o Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της Cisco και διεξήχθη σε 13 χώρες από την InsightExpress, μία εταιρεία έρευνας αγοράς που έχει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

o Στόχος της μελέτης της Cisco ήταν να γίνουν κατανοητές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, σε μία εποχή που αυξάνονται η φορητότητα, οι κίνδυνοι ασφάλειας και οι τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν τις εφαρμογές και τα δεδομένα ευρέως διαθέσιμα – από τα virtualized κέντρα δεδομένων και το cloud computing μέχρι τα παραδοσιακά ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.

o Η μελέτη βασίζεται σε δύο έρευνες – μία που εστιάζει στους εργαζόμενους και μία σε επαγγελματίες από τον κλάδο της Πληροφορικής. Κάθε έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 100 ερωτηθέντων από καθεμία από τις 13 χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη - ένα συνολικό δείγμα 2.600 συμμετεχόντων.

Συνοδευτικές Απόψεις:

o Marie Hattar, Αντιπρόεδρος, Borderless Networks, Cisco: «Η Έρευνα Connected World Report της Cisco μας δίνει μία ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου εργασίας στο μέλλον. Από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σαφές ότι η επιθυμία των εργαζομένων να έχουν μεγαλύτερη φορητότητα και ευελιξία εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονη σε όλο τον κόσμο – το ίδιο έντονη όσο και η αμοιβή. Είναι επίσης φανερό ότι οι οργανισμοί πρέπει να αγκαλιάσουν μία υποδομή Πληροφορικής Χωρίς Περιορισμούς, ώστε να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ικανοποιήσουν περισσότερο τον εργαζόμενο. Η επιθυμία του εργαζόμενου να είναι παραγωγικός οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο και με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής τού προσφέρει και την απαραίτητη ευελιξία μέσω της Αρχιτεκτονικής της Cisco για Δίκτυα Χωρίς Περιορισμούς.»

o Dave Evans, Futurist & Chief Technologist, Internet Business Solutions Group, Cisco: «Η φορητότητα των εργαζομένων είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής και τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση είναι φανερά σε πολλούς κλάδους. Ενώ η Έρευνα Connected World Report της Cisco ρίχνει φως στις πραγματικές προκλήσεις για την επιχείρηση, προβάλλει επίσης και την ευκαιρία που παρουσιάζεται για το τμήμα Πληροφορικής να βελτιώσει τη σχέση του με τους εργαζομένους του καθώς και τον ρόλο του ως συμβούλου και εκπαιδευτή. Με λίγα λόγια, η μελέτη αυτή χρησιμεύει ως πρόσκληση για δράση για τις επιχειρήσεις Πληροφορικής. Η εργασία δεν πλέον μόνο ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής, και ο ρόλος της Πληροφορικής θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς βοηθάει τις επιχειρήσεις να εξακολουθήσουν να είναι ευέλικτες και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.»