Παράταση στην προθεσμία είσπραξης του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.

Στήλη: Οικονομία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

Ο Δήμαρχος Κω

Έχοντας υπόψη του:

1 Τις διατάξεις των άρθρ. 58, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 ΤΕΥΧ.Α'),

2 Την υπ' αριθμ. 456/29-01/2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας ολόκληρο το νησί της Κω, λόγω πρωτοφανών καιρικών φαινομένων

3 Τις διατάξεις του άρθρ. 60 του Ν. 2214/94 περί είσπραξης του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου

4 Το γεγονός ότι ύστερα από την πρωτοφανή βροχόπτωση της 28/11/2011 που συνοδευόταν από έντονη χαλαζόπτωση, προκλήθηκαν πλημμύρες σε ολόκληρο το νησί της Κω με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, οικοσυσκευές, εμπορεύματα, επιχειρήσεις, γεωργική παραγωγή κλπ.

5 Το γεγονός ότι σήμερα Δευτέρα, 31/01/2011 είναι η τελευταία ημέρα είσπραξης του ΔΗΦΟΔΩ και λόγω των ανωτέρω καιρικών φαινομένων, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία των οφειλετών για καταβολή του φόρου, εντός της προθεσμίας που επιτάσσει η νομοθεσία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την παράταση είσπραξης του τελευταίου τριμήνου του 2010 που λήγει σήμερα Δευτέρα, 31/01/2011 για δέκα εργάσιμες ημέρες ήτοι μέχρι την 15/02/2011 χωρίς την καταβολή των προσαυξήσεων και προστίμων, λόγω της κήρυξης του νησιού σε Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας.

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ