Τράπεζα της Ελλάδος: Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση - Ιανουάριος-Μάιος 2010

Στήλη: Οικονομία


Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2010 το ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με λογαριασμούς διαχείρισης χρέους) μειώθηκε σε 9.544 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 14.628 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν από 18.338 εκατ. ευρώ πέρυσι, σε 19.897 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, το πρώτο πεντάμηνο του έτους μειώθηκαν σε 25.257 εκατ. ευρώ από 29.236 εκατ. ευρώ πέρυσι.