Η Φύση στην πόλη ως πλαίσιο και εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία

Στήλη: Παιδεία

«Η Φύση στην πόλη ως πλαίσιο και εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία» είναι το θέμα της Ημερίδας που διοργανώνει η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 16:00, στο 10ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φύση κατέχει διαχρονικά ιδιαίτερη θέση ως πηγή μάθησης και ως εργαλείο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σήμερα, κάτω από την πίεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η μελέτη της φύσης στοχεύει στην καλλιέργεια αξιών και στην υιοθέτηση συμπεριφοράς που συμβάλλει στην αρμονική ζωή του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν έχουν στόχο:

-Την εξοικείωση των μελλοντικών και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις διάφορες μορφές της φύσης στην πόλη και την ενθάρρυνσή τους ώστε να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

-Την εξοικείωσή τους με τους τρόπους διάχυσης και ενίσχυσης της φύσης στον αστικό ιστό, δίνοντας έμφαση στις συμμετοχικές διαδικασίες που αποτελούν βασικό ζητούμενο για μια βιώσιμη πόλη.

-Τη συμβολή στη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την από κοινού ανάληψη δράσεων για την οικοδόμηση μιας θετικής σχέσης των παιδιών με τη φύση και την αποκατάσταση της σχέσης των κατοίκων με τη φύση στην πόλης τους.

Σχετικά με το θέμα της ημερίδας, η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής στο Α.Π.Θ., Δήμητρα Κογκίδου τονίζει «την ανάγκη η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο να ξεπεράσει τη μορφή των μικρών και κατακερματισμένων δράσεων που υπήρχαν μέχρι σήμερα και να αποτελέσει το θεμέλιο για μια ολοκληρωμένη αγωγή ζωής. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση που έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση της φύσης από τις πόλεις είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διαδικασιών και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα». Προσθέτει, επίσης, ότι «τα τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής στο Α.Π.Θ., από την ίδρυσή τους στη δεκαετία του 80, έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα αυτά, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης, όσο και της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών».

Η Λεκτόρισσα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Ντίνα Ταμουτσέλη υποστηρίζει ότι «το σχολείο χρειάζεται να εξελιχθεί σε βιώσιμο σχολείο και να αποτελέσει πρότυπη κοιτίδα βιώσιμης κοινωνίας. Χρειάζεται να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο σχολικό περιβάλλον στηρίζοντας, μεταξύ των άλλων, τη συμφιλίωση σχολείου και φύσης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες αλλαγών π.χ. στη σχολική αυλή, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες για τη βιωματική, διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης».

Τα θέματα εισηγούνται οι:

Σωτήρης Τσιούρης, Καθηγητής Χημείας και Προστασίας Περιβάλλοντος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Θεοχάρης Ζάγκας, Αν. Καθηγητής Δασοκομίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και αντιπρόεδρος του σωματείου «Φίλοι του Πρασίνου Θεσσαλονίκης».

Ιωάννης.Τσαλικίδης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ελένη Αθανασιάδου, γεωπόνος-αρχιτέκτονας τοπίου, υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Ντίνα Ταμουτσέλη, Λεκτόρισσα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Αργυρώ Κουράκη, εκπαιδευτικός Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, δημοτική (2006) και κοινοτική (2010) σύμβουλος του συνδυασμού «Πρωτοβουλία» στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.