Σύσταση του Συμβουλίου Αλιείας

Στήλη: Θάλασσα

Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αλιείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου υπεγράφη από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας Γιάννη Διαμαντίδη η Απόφαση για την Σύσταση του Συμβουλίου Αλιείας.

Η απόφαση αυτή του κ. Υπουργού έρχεται σε συνέχεια του διορισμού του Γενικού Γραμματέα ΥΘΥΝΑΛ κ. Νικόλαου Λίτινα, ο οποίος τοποθετήθηκε Πρόεδρος του Συμβουλίου Αλιείας, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αλιεία, της υποβολής προτάσεων για εξειδικευμένα θέματα, και την προώθηση της πολιτικής του Υπουργείου για ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον κ. Υπουργό.

Το Συμβούλιο Αλιείας θεσμοθετήθηκε το 1969, γνωμοδοτεί στον Υπουργό επί των θεμάτων αλιευτικής πολιτικής της χώρας, και είναι στην ουσία η θεσμοθετημένη διαδικασία διαβούλευσης του κράτους με τους φορείς της αλιείας, πριν την υιοθέτηση των πολιτικών του Υπουργείου.

Η σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας περιλαμβάνει, εκτός του Γενικού Γραμματέα, εκπροσώπους της Διοίκησης, των Επιστημονικών Φορέων και Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και συλλογικών φορέων του επιστημονικού προσωπικού και των παραγωγικών τάξεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αλιείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, εντός του Μαρτίου, προκειμένου να συζητηθούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα όπως είναι ο καθορισμός του ελάχιστου μεγέθους για την αλιεία ξιφία, η τροποποίηση του ΒΔ 666/66 ώστε να επιτρέπεται η επιβίβαση ιδιωτών στα αλιευτικά σκάφη με σκοπό τον αλιευτικό τουρισμό, τα ρυθμιστικά μέτρα αλιείας για αλιευτικά εργαλεία με σκοπό τον καθορισμό νέου ελάχιστου ματιού των διχτυών, το διαχειριστικό σχέδιο των γρι - γρι, και ο καθορισμός της ελάχιστης απόστασης από την ακτή για την εργασία των μηχανοτρατών.