Οικολόγοι Πράσινοι: Νομοθεσία για τα οικοδομικά απόβλητα επιτέλους έχουμε. Εφαρμογή τώρα!

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

12- 9 - 2010

Νομοθεσία για τα οικοδομικά απόβλητα επιτέλους  έχουμε. Εφαρμογή τώρα!

Μετά από 6 χρόνια αναβολών δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. για τα ΑΕΚΚ

Η Κ.Υ.Α. για τα απόβλητα από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)δημοσιεύτηκε επιτέλους στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ ΦΕΚ  1312/24-8-2010 τ. β΄).

Πρόκειται για μια αναγκαία νομοθεσία  που έρχεται να βάλει κάποια τάξη στην εξωφρενική κατάσταση που επικρατεί με τα μπάζα στην χώρα μας, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια κωλυσιεργιών και διαβιβάσεων του σχεδίου από τον Άννα στον Καϊάφα. Μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τις διάσπαρτες αποθέσεις μπάζων (ακόμη και μέσα σε πόλεις), τις επιδρομές στους ποταμούς για αδρανή, και την σχεδόν παντελή απουσία ανακύκλωσης.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί με τις καταγγελίες, τις πιέσεις και τις προτάσεις μας τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά συμβάλαμε στην ανάδειξη του προβλήματος και την εξέλιξη αυτή.

Η ΚΥΑ έχει θετικά χαρακτηριστικά δεδομένου ότι:

  • Εισάγει την αρχή της ευθύνης του «διαχειριστή» (αυτού που παράγει τα εν λόγω απόβλητα ), επιβάλλοντάς του (αρ. 7 &1)  τον διαχωρισμό τους στο εργοτάξιο και την «επιλεκτική» κατεδάφιση
  • Υποχρεώνει τις εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες παράγουν τέτοια απόβλητα να συστήσουν «συστήματα» διαχείρισής τους (σύμφωνα με τον νόμο 2939/01)
  • Προβλέπει χρονικά κλιμακούμενους ποσοτικούς στόχους ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης (30% επανάχρηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ως 1-1-12, 50% ως 1-12015 και 70%  το 2020)
  • Προβλέπει κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για να διασφαλίζεται η νόμιμη διαχείριση των ΑΕΚΚ
  • Προβλέπει τόσο τακτικούς όσο και έκτακτους ελέγχους

Επισημαίνουμε όμως ότι:

  • Το χρονικό περιθώριο που δίδεται για την συγκρότηση «συστήματος» από του ενδιαφερομένους (1-1-2014) είναι υπερβολικό. Πιστεύουμε ότι μπορούσε και έπρεπε να είναι κατά ένα έτος συντομότερο.
  • Οι στόχοι θα μπορούσαν να είναι τολμηρότεροι (στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών).
  • Προπάντων όμως υπογραμμίζουμε την ανάγκη επιμελούς εφαρμογής διατάξεων και χρονοδιαγραμμάτων σε μια χώρα που δεν συνηθίζεται η συστηματική εφαρμογή των νόμων.

Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους και το ταχύτερο να παύσει να θυμίζει απέραντο μπαζότοπο.

 
(για προβολή σε πλήρη οθόνη, πατήστε "full"  στην παραπάνω γραμμή εργαλείων - για επιστροφή, πατήστε το πλήκτρο esc του υπολογιστή σας)

Παρεμβάσεις των Ο.Π.

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:---lr------&catid=3:environment&Itemid=4

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=847:n-nn-nn-n-&catid=3:environment&Itemid=4