Νίκος Μυλωνάς: Πρέπει να ξεμπλοκάρουν οι λιμνάζουσες καταστάσεις

Στήλη: Δελτία Τύπου

Για την πολιτική γης στο νησί μας.

Ναι! Πρέπει να ξεμπλοκάρουν οι λιμνάζουσες καταστάσεις.

Ένα από τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου ήταν αυτό ''περί τακτοποίησης εκκρεμοτήτων των δημοτών στην εισφορά σε χρήμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως και ανάθεση στην νομική υπηρεσία της διευθέτησης της εκκρεμότητας μεταγραφής της πράξης εφαρμογής στο κτηματολόγιο''

Δεν συμφωνήσαμε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος για να εξαντλήσει τις νόμιμες ενέργειες για την μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής επέκτασης πόλεως Κω και Μαστιχαρίου στο Κτηματολόγιο Κω γιατί η γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου για το παραπάνω θέμα δεν μας το επέτρεψε.

Δεν συμφωνούμε με την πρόταση του για προείσπραξη μικρού ή οποιουδήποτε μέρους της υποχρεωτικής εισφοράς σε χρήμα των επεκτάσεων σχεδίων πόλεως για οικόπεδα που θα ενταθούν μελλοντικά σε σχέδια πόλεως. Πρώτον γιατί αυτό προβλέπεται μόνο σε περίπτωση που έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός. Δεύτερο γιατί έχουμε υποθέσεις πολεοδομήσεων που διαρκούν 20 χρόνια ( οικισμοί πόλεως Κω, Κέφαλος, Καρδάμαινα κλπ) και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο Δήμος θα κινηθεί σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.

Δεν συμφωνούμε με την πρακτική να στραφεί ο Δήμος μας κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το θέμα των μεταγραφών στο κτηματολόγιο, υποστηρίζοντας πιθανές διεκδικήσεις από ιδιοκτήτες για διαφυγόντα κέρδη από την μη αξιοποίηση της περιουσίας ιδιοκτητών. Θεωρούμε μια τέτοια απόφαση παράλογη, φτηνό αντικρατισμό και Λαϊκισμό, που στρέφεται κατά των πραγματικών συμφερόντων των ιδιοκτητών και της κοινωνίας μας. Το θέμα δεν είναι η καταγγελία και η νομική δίωξη αλλά η κοινωνική και κατ επέκταση πολιτική πίεση προς το υπουργείο. Και εδώ υπάρχει γενική συμφωνία.

Μας ενδιαφέρει η πολιτική γης του Δήμου μας. Θεωρούμε την γη ως τον βασικότερο αναπτυξιακό παράγοντα του νησιού μας. Η γη μαζί με τους φυσικούς μας πόρους και την εργασία είναι οι μοχλοί της οποιασδήποτε ανάπτυξης. Στην αναζητούμενη διέξοδο από την κρίση και την απουσία προοπτικών θεωρούμε την μόχλευση των ζητημάτων της γαιο-προσόδου ως πρωταρχικά για την διέξοδο. Γι αυτό έχουμε προτείνει και προτείναμε ξανά την λήψη δανείου για την πλήρη εφαρμογή των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομήσεων σε όλο το νησί. Αυτό θα δημιουργήσει μια αναπτυξιακή ώθηση.

Θα ήταν χρήσιμη η συγκρότηση επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου από δημοτικούς συμβούλους στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και των παραγωγικών τάξεων (ΤΕΕ, Δικηγορικού Συλλόγου, Εμπορικού Επιμελητηρίου κλπ) που να χαράξει τους άξονες μιας πολιτικής γης για όλο το νησί. Μιας πολιτικής που να σέβεται τα συμπεράσματα και τις διεθνείς πρακτικές για μια φιλο-περιβαλλοντική πολιτική χρήσεων γης και υψηλού επιπέδου πολεοδομικό σχεδιασμό που θα ωφελήσει τα πραγματικά συμφέροντα όχι μόνο των ιδιοκτητών αλλά του συνόλου της κοινωνίας μας.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Ν. Μυλωνάς (μέλος ΔΣ)