Οι Πολίτες κόντρα στον καιρό για βιοποικιλότητα - αρτιότητα στις εκτός σχεδίου περιοχές Natura

Στήλη: Δελτία Τύπου

Σχετικά με το υπό ψήφιση ν/σ του ΥΠΕΚΑ για τη βιοποικιλότητα και την αρχικά προτεινόμενη αρτιότητα των 10 στρεμμάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές Natura, που μετά από πιέσεις θα υλοποιηθεί μόνο για τις μελλοντικές ιδιοκτησίες, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σύμφωνα και με τις Προγραμματικές Θέσεις της παράταξης μας, "...ο Χωροταξικός Σχεδιασμός ανά νησί αποτελεί αδήριτη ανάγκη και προϋπόθεση γαι βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τον καθορισμό ζωνών και χρήσεων γης (οικιστική, τουριστική, γεωργική, βιομηχανική, φυσικού κάλλους κλπ), μέσα από τις οποίες θα προκύπτουν σαφώς οι αντίστοιχοι όροι δόμησης, καθώς και οι περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας. Στα πλαίσια αυτά η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, τόσο για μόνιμη, όσο και για παραθεριστική κατοικία, θα πρέπει να βασιστεί στη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με ταυτόχρονη σχεδιασμένη επέκταση των σημερινών οικισμών, καθώς και στο ζωντάνεμα – μέσα από κατάλληλα κίνητρα – των παλιών ερειπωμένων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, με σεβασμό στην παράδοσιακή αρχιτεκτονική. Σε αυτή τη λογική, θα μπορούσε να προωθηθεί μια πολιτική τοπικού αναδασμού των ιδιοκτησιών, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.

Συνδεδεμένες με τις χρήσεις γης, πρέπει να είναι και οι αντικειμενικές αξίες, σε αντίθεση με το σημερινό γενικευμένο και ισοπεδωτικό τρόπο που λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ των ξένων μεγάλων επενδυτών και αποθαρρυντικά για τον ντόπιο πληθυσμό...."

Από αυτή την άποψη, κάθε μέτρο που τείνει να εξυπηρετήσει τους παραπάνω στόχους, βασικός των οποίων αποτελεί και η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, μας βρίσκει σύμφωνους. Φυσικά ο στόχος αυτός αν θέλουμε να γίνει κάποτε πραγματικότητα και όχι απλώς διακηρυξη εντυπωσιασμού, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παραπάνω προϋποθέσεις, ανάμεσα στις οποίες μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική αναδασμού και η δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης. Επίσης καθοριστικός παράγοντας είναι και ο προσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών, όχι βάσει γενικευμένων ισοπεδωτικών κριτηρίων, αλλά βάσει των χρήσεων γης, που καθορίζουν σε τελευταία ανάλυση και τις πραγματικές αξίες.

Με βάση αυτά, είμαστε αντίθετοι στη γενικευμένη, σχεδόν διακομματική αντίδραση κατά των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, που στόχο έχει την απόσυρση τους και τη διατήρηση του σημερινού στάτους, που επιδιώκει με ανοιχτό ή με πιο περίτεχνο τρόπο να μετατρέψει όλη τη χώρα σε εν δυνάμει οικόπεδο.

Καλούμε τους νησιωτικούς Δήμους, που πρώτοι θα επωμισθούν το αυξανόμενο κόστος της εκτός σχεδίου δόμησης (συλλογή απορριμάτων, δίκτυο υδροδότησης κλπ.) να συνταχθούν με τις απόψεις μας και να ευθυγραμμιστούν στην πράξη με τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη (αειφόρο) ανάπτυξη των νησιών μας.