Συμπαράταξη Ελπίδας: η οικονομική κατάσταση στην Κω

Στήλη: Δελτία Τύπου

Λάβαμε από την Συμπαράταξη Ελπίδας και σας παραθέτουμε δελτίο τύπου σχετικό με την οικονομία στο νησί μας:

Δελτίο τύπου
Θέμα: η τοπική οικονομία το 2010
Η οικονομία του νησιού μας μοιάζει με καράβι στην θάλασσα που έχει χαλάσει η μηχανή του.

Στην συγκυρία που διανύουμε να κυριαρχούν τα οικονομικά ζητήματα.   Η οικονομία του νησιού μας μοιάζει με καράβι στην θάλασσα που έχει χαλάσει η μηχανή του. Ο τουρισμός, κυρίαρχη μορφή παραγωγής με συμμετοχή 55% στο τοπικό παραγόμενο προϊόν είναι σε πτώση. Πτώση τιμών του προϊόντος και ολιγοπωλιακος έλεγχος από εκτός Κω επιχειρηματικά κεφάλαια. Οι δημόσιες υπηρεσίες υφίστανται περιορισμό με μειώσεις κόστους συντήρησης τους και των αμοιβών προσωπικού που επιβάλλει η κυβερνητική πολιτική. Η οικοδομή είναι σε ύφεση, πλήρως εξαρτημένη από δάνεια και χρηματοδοτήσεις τραπεζών που έχουν παγώσει. Το εμπόριο και οι μεταφορές λόγω μείωσης της λαϊκής κατανάλωσης στα όρια αυτο-συντήρησης. Γεωργία και κτηνοτροφία έχουν δυστυχώς μικρή συμβολή στην τοπική οικονομία.

1.Σε αυτές τις συνθήκες που δεν είναι περιστασιακές, χρειάζονται σοβαρές επιδιορθώσεις και νέες μηχανές για να ξεκινήσει το σκάφος. Αυτά αποτελούν στοιχεία νέων δημόσιων και δημοτικών διαρθρωτικών πολιτικών για να πετύχουμε την επανεκκίνηση μέσω της αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων. Πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Μιλάμε για πρόγραμμα 7-8 χρόνων που θα επιδιώκει την προσαρμογή της τοπικής οικονομίας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας με όρους απασχόλησης και ανάπτυξης με περιβαλλοντική αειφορεία και δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων.

2.Σε κυβερνητικό επίπεδο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επανακαθορισμού της θέσης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κυβερνητικά μέτρα επαναπροσδιορίζουν τους όρους λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας. Καθορίζονται νέες σχέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις (μισθοί, αμοιβές, ελεύθερα επαγγέλματα, κλπ). Νέες ισορροπίες  ανάμεσα σε μας και την επόμενη γενιά (συνταξιοδοτικό, δάνεια, εκμετάλλευση φυσικών πόρων). Η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα του δανεισμού, δυστυχώς αφήνοντας άθικτο το σύστημα του χρηματιστικού κεφαλαίου. Στο τραπεζικό σύστημα όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι απαιτείται κρατική παρέμβαση για την δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμψης, γνωρίζοντας ότι χωρίς ανάπτυξη της παραγωγής δεν υπάρχει προοπτική για το χρέος, τα ελλείμματα και για την ανταγωνιστικότητα. Στις προτάσεις της κυβέρνησης εμείς πρέπει να εντάξουμε δικές μας επιδιώξεις με βάση τους δικούς μας στόχους και τις δικές μας εμπειρίες.

3.Σε τοπικό επίπεδο δεν έχει ανοίξει μια υπεύθυνη συζήτηση για το που θέλουμε να πάμε. Έχουν κατατεθεί προτάσεις συντήρησης της υπάρχουσας κατάστασης που αντιμετωπίζουν με οικονομικιστικο τρόπο την κρίση. Για παράδειγμα ζητούν: ενίσχυση της ρευστότητας, δανεισμός, διευκολύνσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσλήψεις στον Δήμο, αναπλάσεις, επιδιορθώσεις, συντηρήσεις κλπ. Καλά όλα αυτά αλλά εντελώς ανεπαρκή, ατελέσφορα και μη πραγματοποιήσιμα σε συνθήκες έλλειψης χρηματικών πόρων. Πρέπει να δούμε την κρίση ως γεγονός που επιβάλλει αναπροσαρμογές για την ένταξη μας με βιώσιμους όρους στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Πρέπει να επιδιώξουμε μια νέα γενιά πολιτικών που διευρύνουν τα δημόσια αγαθά (βάσεις δεδομένων πληροφορικής, τηλε-εργασία, ηλεκτρονική διαχείριση πόρων και υλικών, κλπ). Πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής απασχόλησης που διευρύνουν την παραγωγική βάση και δημιουργούν νέες παραγωγικές εξειδικεύσεις (π.χ. η δια-δημοτική διαχείριση ΧΥΤΑ με την επέκταση του σε τεχνολογίες κομποστοποιησης και ενεργειακής απόδοσης, η δια-δημοτική διαχείριση ΣΦΑΓΕΙΩΝ και επέκταση του σε τυποποιητηριο-τεμαχιστηριο, καθορισμός χρήσεων γης με ταυτόχρονες ενισχύσεις για όλο τον πρωτογενή τομέα και με νέες υποδομές όπως: μονάδα τυποποίησης λαδιού, μελιού, οσπρίων και λαχανικών, κλπ.). Οι διαδημοτικές επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος με άξονες την διαφάνεια .την αξιοκρατία και με στόχο τη παραγωγή αποτελέσματος, κι όχι με πελατειακές λογικές.  Νέα προϊόντα όπως: Λατομείο αδρανών υλικών, εμπορικό λιμάνι, μόλος κρουαζιερόπλοιων, κλπ. Εδώ εμείς εντάσσουμε τις πεζοδρομήσεις, τις ποδηλατοδρομησεις, τις ορεινές διαδρομές, τα μέτρα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας και της εμφάνισης των οικιστικών μας συνόλων. Σχεδιασμός χρήσεων γης που αποτρέπουν την δημιουργία μεγάλων καταστημάτων και αποτροπή λειτουργίας των ΚΑΕ. Αναπτυξιακός νόμος με κίνητρα για στροφή σε άλλες μορφές οικονομικής ανάπτυξης πέραν του τουρισμού. Εκσυγχρονισμός υποδομών του νησιού με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και του νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Επομένως προκύπτουν νέα καθήκοντα.

4.ΠΡΟΤΑΣΗ: Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα που σημειώσαμε όλη αυτή την κρισιακή περίοδο στην Ελλάδα, (μετά το γνωστό και μυστηριώδες ΕΣΠΑ 2007-13), είναι ύψους 1,5 δις ευρώ και αφορά  την περιβαλλοντική αναβάθμιση βιομηχανικών περιοχών από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ (με δάνεια ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 65% και συμμετοχή του ΔΗΜΟΣΙΟΥ 35%). Θα δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας πολλές από τις οποίες μόνιμες με προοπτική 20 ετους διάρκειας. Ο πιο εντυπωσιακός άξονας του που θα απορροφήσει 560 εκ ευρώ αφορά την δημιουργία 10 μικρών ολοκληρωμένων περιβαλλοντικά επιχειρηματικών πάρκων σε 10 νησιά (περιγράφει: φωτοβολταικα, ανεμογεννητριες,  μονάδες αφαλάτωσης, μονάδες ανάκτησης υλικών μέσω ανακύκλωσης και κομποστοποιησης απορριμμάτων, καινοτομες υδροπονικες βιολογικές καλλιέργειες, σύγχρονα ηλιακά θερμοκήπια κλπ). Θεωρείται πρόγραμμα πρότυπο που η κυβέρνηση είπε ότι θέλει να επεκταθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό στόχο. Η τελική επιλογή των νησιών θα γίνει σε συνεργασία με υπουργεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάνουμε πρόταση να ξεκινήσουμε κοινή διαδημοτική δράση για την συμπλήρωση φακέλου που θα υποβληθεί στο υπουργείο ανάπτυξης ΑΜΕΣΑ!

5.Τοπικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση: λογικά θα έπρεπε να υπάρχει ήδη ένα συγκεκριμένο τοπικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση μέσα στο οποίο να εντάσσεται η παραπάνω ‘’μερική’’ πρόταση. Έχοντας χάσει το βασικό περιεχόμενο της πολιτικής που είναι ο σχεδιασμός και όχι η διαχείριση, οι καθιερωμένοι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, χάνουν τον χρόνο τους σε εκλογικά σενάρια, πελατειακές σχέσεις και εγωιστικές αντιπαραθέσεις και καφενειακές συζητήσεις..

Ομάδα οικονομικών ζητημάτων της Συμπαράταξης Ελπίδας
(Α. Κακλαμάνης, Σ. Τουλας, Π. Χατζηνικολάου, Ν. Μυλωνάς)