Σύσταση επιτροπής για την επέκταση του σχεδίου πόλης

Στήλη: Δελτία Τύπου

Τα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα του Γ.Π.Σ., της επέκτασης του σχεδίου πόλης και της βιομηχανικής ζώνης αλλά και οι γενικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, δρομολογούνται ήδη και για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Κω κ. Γιώργος Κυρίτσης, προχώρησε στη σύσταση επιτροπής με συμβουλευτικό προς το Δήμαρχο ρόλο, που θα αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους του ΤΕΕ.

Προς τούτο, ήδη εστάλη επιστολή προς τη Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΕ στην Κω για να ορίσει δύο (2) μέλη της στην εν λόγω επιτροπή.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ