Ο Νίκος Μυλωνάς για τις πολεοδομικές εφαρμογές στο νησί της Κω

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Προς την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών/ τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Κω

ΘΕΜΑ: για την κατάσταση των πολεοδομικών εφαρμογών σε όλο το νησί της Κω

Στα πλαίσια της πολιτικής μας δουλειάς θα σας παρακαλούσαμε να μας δώσετε μια κατάσταση που να αναφέρεται η υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς χωροταξικών και πολεοδομικών εφαρμογών σε όλους τους οικισμούς του δήμου μας.

Σας παρακαλούμε να δείτε θετικά το αίτημα μας. Κατανοούμε το εύρος της δουλειάς που έχετε ως υπηρεσία. Δεν θέλουμε να σας φορτώσουμε πρόσθετες διαδικασίες.

Για μας είναι πρωταρχικής σημασίας να προχωρήσουν οι πολεοδομικές εφαρμογές στο νησί μας και να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές γης. Αποτελούν τον πρώτο αναπτυξιακό παράγοντα.

Παράλληλα μας είναι ανάγκη να έχουμε μια εικόνα της σημερινής κατάστασης. Με την εικόνα αυτή θα μπορούμε να ελέγχουμε την δημοτική αρχή, στο κατά πόσο προωθεί τις πολεοδομικές εφαρμογές στην διάρκεια της θητείας της.

Για την Συμπαράταξη Ελπίδας Ν. Μυλωνάς