Απάντηση Γ. Κυρίτση για το θέμα υποστήριξης δημοτικών παρατάξεων

Στήλη: Δελτία Τύπου

Θέμα: Υποστήριξη δημοτικών παρατάξεων.

Κύριε Δήμαρχε,

Αντιπαρέρχομαι το ειρωνικό και προσβλητικό ύφος της με αρ. πρωτ. 6259/09-11-2011 επιστολής σας (άραγε ποιος εκνευρισμός τα προκαλεί; ) επιστρέφοντας σας και τα δύο.

Επί της ουσίας του θέματος τώρα:

1. Έπρεπε να παρέλθει ένας ολόκληρος μήνας και δύο επιστολές για να απαντή-σετε (με το ύφος που απαντήσατε) ουσιαστικά αποκαλύπτοντας την πρόθεση σας να μην εφαρμόσετε το νόμο.

2. Πιθανή δικαιολογία σας, ότι έχετε πολύ δουλειά, δε νομίζω να πείσει κανένα αφού πέρασαν δύο ολόκληροι μήνες χωρίς να κάνετε τίποτα και χωρίς οι πο-λίτες να βλέπουν να παράγεται στοιχειώδες έργο. Ακόμα και η μετεξέλιξη των νομικών προσώπων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων του δήμου απα-σχόλησαν δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έγινα με λάθη παραλείψεις και πα-ρατυπίες που δείχνουν προχειρότητα, κανένα σχεδιασμό, άγνοια των νόμων και οπωσδήποτε λίγη δουλειά.

3. Αντί να σιωπάτε για τους «ημετέρους» και την τακτοποίηση τους, που ήταν και είναι προσφιλές χόμπυ σας (δείτε ακόμα και τώρα πως τακτοποιήσατε την υπεύθυνη του γραφείου σας) ζητάτε και τα ρέστα.

4. Για τη στέγαση του γραφείου της παράταξης μας (που αναρωτιέστε) σας γνω-ρίζουμε ότι ήδη οργανώνουμε δικό της ανεξάρτητο χώρο, σε δικό της γραφείο και δεν έχει καμία ανάγκη φιλοξενίας.

5. Αναφερθήκαμε στην πρώτη επιστολή μας σε στέλεχος που μπορούμε να σας προτείνουμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να επαναλάβουμε και σήμερα, δεν «κατανοούμε» όμως το άγχος σας να φωτογραφίσετε τάχα μου συγκεκρι-μένο πρόσωπο.

6. Η κοινωνία της Κω, όπως και το σύνολο των στελεχών του δήμου της Κω, γνωρίζει πολύ καλά πόσο σκληρά και πόσες χιλιάδες εργατοώρες διαθέσαμε, διαθέτουμε και θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε για το Λαό της Κω. Όπως άλ-λωστε γνωρίζει πολύ καλά η κοινωνία μας, ότι έχουμε μάθει να εργαζόμαστε πολύ σκληρά και ως ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντιδιαστολή με τους επαγγελματίες της πολιτικής.

7. Η προσπάθεια σας να κάνετε διασταλτική εξήγηση για το τι προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και πότε οφείλετε να τα εφαρμόσετε, επιβεβαιώνουν την θέση μας ότι ουσιαστικά δεν έχετε σκοπό να εφαρμόσετε το νόμο, πράγμα που όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι...

Κύριε Δήμαρχε,

Βεβαίως και οι αρμοδιότητες που δίδονται στους δήμους είναι πολλές και σημα-ντικές.

Βεβαίως και υποχρέωση όλων μας είναι να υπηρετήσουμε αυτό τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Γι' αυτό σας καλούμε να το αντιληφθείτε και σεις προσωπικά, αφήνοντας επί τέ-λους τα παραμύθια για τους νέους (μάθαμε ότι τα ανασκευάσατε ήδη σε τηλεο-πτική συνέντευξη σας, κάνοντας άλλη μια από τις αγαπημένες σας τούμπες), να δουλέψετε με σοβαρότητα και σύγχρονο σχεδιασμό, να αξιοποιήσετε την έτοιμη δουλειά που σας παραδώσαμε και οι τρεις δήμοι και να χρησιμοποιήσετε όσα οι σύγχρονοι κανόνες διοίκησης ενός δήμου του 21ου αιώνα επιβάλλουν.

Αν αυτά είναι δύσκολα για σας, σας επαναλαμβάνω γι' άλλη μια φορά:

εμείς εδώ είμαστε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί σας, αξιοποιήστε τα στελέχη της ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ που έχουν μάθει και σκληρά να δουλεύουν και προτάσεις κατέθεσαν και καταθέτουν πλήρως επεξεργασμένες, πάντα δε λει-τουργούν με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς το Λαό της Κω.

Τέλος το επαγγελματικό τεχνικό μου γραφείο δεν έχει ανάγκη συμβουλών.

Στελεχώνεται και λειτουργεί όπως αξιολογώ και θεωρώ σωστό εγώ, κάτι το οποίο φαντάζομαι θα κάνατε και εσείς στο χώρο εργασίας σας ως φαρμακοποιός.

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Επικεφαλής της

ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ