Συμπαράταξη Ελπίδας: "η συγκυρία και τα δημοτικά μας προβλήμτα"

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

H ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Τα δημοτικά μας προβλήματα επηρεάζονται από την γενικότερη οικονομική κατάσταση. Δεν είναι μόνο η απουσία ρευστότητας και η αδυναμία δανεισμού, η υπερχρέωση και τα ελλείμματα. Η προσφυγή στο Δ.Ν.Τ. επέφερε ακραίες φιλοκαπιταλιστικές ρυθμίσεις στην οικονομία.

Πάνω από όλα είναι η παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας και η ένταξη της στον καταμερισμό της εργασίας με δυσμενείς όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντίστοιχη τοπική παραγωγική φτώχεια με την μονοδιάστατη τουριστική παραγωγή.

Καθήκον είναι η αξιοποίηση της δημοτικής εξουσίας ώστε να εμπλακούμε αμυντικά και επιθετικά στις δυσοίωνες εξελίξεις. Αμυντικά σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα τοπικό συναγερμό όλων των παραγωγικών τάξεων με πρωτοστατούσα την δημοτική μηχανή για να προετοιμάσουμε την πόλη και το νησί μας για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου. Θα βοηθούσε η επαφή της δημοτικής αρχής με τους επιχειρηματίες του τόπου θέτοντας τα θέματα της συνεργασίας μαζί τους και της κοινωνικής ευθύνης που έχουν οι επιχειρήσεις έναντι των εργαζομένων και των φυσικών πόρων του νησιού μας. Συζήτηση για τις εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία και επισήμανση της προστασίας των εργαζομένων από μειώσεις μισθών και υποκατάστασης τους από δήθεν φοιτητές που παίρνουν θέσεις εργασίας υποβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν. Πρόταση για προτιμησιακο καθεστώς αγοράς και κατανάλωσης τοπικών διατροφικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες, γεγονός που θα βοηθούσε του παραγωγούς και θα προάσπισε συνολικά την τοπική οικονομία.

Επιθετική στην κρίση αναπτυξιακή πολιτική. Θυμίζουμε τις κατά καιρούς προτάσεις μας, για στροφή στο τοπικό: άμεση λειτουργία υπενδεδυμένων κεφαλαίων (σφαγείων, Χάνι, ΧΥΤΑ,...) και νέων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες (πρόταση ένταξης της Κω σε ένα από τα 10 νησιά περιβαλλοντικής βιομηχανικής ανάπτυξης).

Β. ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το άμεσο ζητούμενο για τον δήμο μας είναι η διαχείριση με σύγχρονο τρόπο, που σημαίνει διαφοροποίηση του μέχρι σήμερα χαρακτήρα της. Δυστυχώς δεν βλέπουμε νέα στοιχεία. Αντίθετα υπάρχουν παράλληλες διαδρομές που επαναλαμβάνουν το παλαιό. Η αλλαγή του Καλλικράτη και η αλλαγή δημοτικής αρχής δεν συνοδεύεται με μια νέα κινητικότητα. Αντίθετα! Υπάρχει κάμψη! Λείπει ο ενθουσιασμός. Λείπει δημιουργία. Δεν ευθύνεται συνολικά γι αυτό η νέα δημοτική αρχή. Όμως έχει σημαντικότατες ευθύνες που προκύπτουν από την μέχρι τώρα διαχείριση. Εμείς βλέπουμε ότι διακατέχεται έτσι μια σύγχυση ρόλων. Δεν κινείται με βάση τον καταστατικό νόμο της αυτοδιοίκησης αγκαλιάζοντας τα κρίσιμα καθοριστικά θέματα της αρμοδιότητας της που είναι τα σημεία της εμφάνισης, της λειτουργίας, της καθαριότητας, του πρασίνου, της ευταξίας και της ευνομίας των οικισμών και της κυκλοφορίας, αλλά προτάσσει στόχους που δεν μπορεί αντικειμενικά να υπηρετήσει με επάρκεια, όπως αυτά της ανεργίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καθορίζονται από άλλες βαθμίδες εξουσίας. Παράλληλα αναδεικνύει μια στενότητα στην διαχείριση που συνοδεύεται με αποκλεισμούς και μικρο-ρεβανσισμούς. Έχει την τάση προς την υπερβολή, επιδεικνύοντας πολλές φορές άγνοια ή ανεπάρκεια που καλύπτονται πίσω από το λεγόμενο ''χάος κατά την παραλαβή μιας κακής κατάστασης''. Διακατέχεται από ένα ιδιότυπο φιλοκυβερνητισμό που συνοδεύεται από μεγαλοστομίες και προσπάθειες υπερβάσης του πλαισίου δράσης της αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα είναι να μπλέκεται η δημοτική μηχανή, να περιπλέκονται ζητήματα και να έχουμε καθυστερήσεις σε δρομολογημένα έργα και δράσεις. Εντοπίζουμε την απουσία θετικών και αποτελεσματικών μέχρι στιγμής παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Έτσι η τουριστική περίοδος ξεκινά και όλα φαίνονται να είναι σταματημένα!

1. Απαιτούνται κάποιες αλλαγές για να πάρει μπροστά η μηχανή. Οι αλλαγές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Κεντρικό πρόβλημα της διαχείρισης είναι η επικάλυψη της διοικητικής ευθύνης από την πολιτική προϊσταμένη αρχή των υπηρεσιών. Η διοίκηση του δήμου μας σε όλες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς πρέπει να αποκτήσει αυτοτέλεια για να την απαλλάξουμε από τις πελατειακές λογικές. Η πολιτική να περιοριστεί στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της διαχείρισης και στο δύσκολο θέμα του σχεδιασμού των αλλαγών. Αυτό θα αλλάξει το κλίμα και θα βελτιώσει την παραγωγικότητα, αν συμπληρωθεί με κάποια μέτρα αυτοελέγχου όπως για παράδειγμα η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής στην θέση του διπλογραφικού.

2. Το άλλο μεγάλο ζήτημα του δήμου μας είναι η χάραξη της προοπτικής του τόπου. Το προς τα πού θα κατευθυνθούν οι τοπικές διεκδικήσεις προς το κράτος, που θα σχεδιαστούν οι νέες επενδύσεις που θα καθορίσουν τις νέες χρήσεις γης, πως θα συμμετάσχει ο δήμος καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Η κατεύθυνση για μας είναι σαφής: διεύρυνση της παραγωγικής βάσης σε νέους τομείς που δημιουργούν νέα προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας και ανανεώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες της.

Η δημοτική αρχή κινείται σε λάθος κατεύθυνση γιατί αντί να ασχοληθεί με τις αιτίες και να προωθήσει μέτρα και αλλαγές στο επίπεδο της οργάνωσης και της δημιουργίας προϋποθέσεων για επενδύσεις και κινήσεις κεφαλαίων, ασχολείται με τα ''κακά'' αποτελέσματα, όπως αυτά των μικρομεσαίων και των νέων, και προσπαθεί να τα λύσει με τον παλιό τρόπο σπαταλώντας δημοτικό χρήμα και κοινωνικές δυνάμεις. Τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν γιατί διαπιστώνουμε ότι λείπει η ανάλυση των αιτιών ενώ επί πλέον υπάρχει η πίεση να ικανοποιηθούν προεκλογικές υποσχέσεις που έχουν δοθεί.

Γ. ΤΟ ΝΕΡΟ: έχουμε μια νέα κατάσταση. Την υποχρεωτική ενιαία διαχείριση του. Φυσικά αν είχε προϋπάρξει η συνδιαχείρηση τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σήμερα. Έτσι υπάρχει καθυστέρηση στο έργο της νέας ΔΕΥΑΚ. Επί πλέον υπάρχει το πολιτικό λάθος να της φορτώσουμε την διαχείριση του ΧΥΤΑ. Οι πολιτικές μας θέσεις για την ΔΕΥΑΚ εμπεριέχονται σε πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει από προηγούμενες χρονιές: η ΔΕΥΑΚ είναι μια προβληματική επιχείρηση που πρέπει να γίνει υγιής και πλεονασματική! Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται νέα πολιτική στην διαχείριση της. Νέα οικονομική πολιτική και κατάλληλη επενδυτική πρωτοβουλία. Το πρόβλημα σήμερα για την ενιαία ΔΕΥΑΚ είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ!!

Αφορά την Αντιμάχεια και την Καρδάμαινα. Για την Κέφαλο το πρόβλημα με ευθύνη της ΔΕΥΑΚ είναι ΑΣΑΦΕΣ. Μετά τις ρηξικέλευθες δηλώσεις του κ. Δημάρχου για το νερό στις 3 δημοτικές κοινότητες, δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν ευθύνη ο κ. Δήμαρχος και η ΔΕΥΑΚ γιατί μετά τον εντοπισμό του ζητήματος του νερού στην Κέφαλο δεν υπάρχει σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ώστε να δοθεί σαφής οδηγία χρήσης του από τους δημότες.

Δ. Υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του νερού στον υδροφορέα του πρώην δήμου Ηρακλειδών από την απουσία κάθε λογικής στην διαχείριση του και προτείνουμε το 2011 να είναι έτος επίλυσης του προβλήματος.

- 1. Για την Κέφαλο: παρακολούθηση της ποιότητας του νερού με βάση την οδηγία 2000/60 βάσει: ''Προγράμματος Λειτουργικής Παρακολούθησης με στόχους α) την λεπτομερέστερη αποτύπωση της ποιοτικής κατάστασης των υδατίνων αποθεμάτων β) την αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρουν και μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια Διαχειριστικού Σχεδίου υδροδότησης''

- 2. Για Αντιμάχεια-Καρδάμαινα: άμεση δρομολόγηση λύσης στο θέμα της τροφοδοσίας των οικισμών με κατάλληλης ποιότητας πόσιμου των κατοίκων της. Επαναφέρουμε την πρόταση της απελθούσας διοίκησης της ΔΕΥΑΗΡ που μιλούσε για ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ δανειοδότηση με 400.000 ευρώ από την Τράπεζα Δωδεκανήσου για αγορά συστήματος βελτίωσης ποιότητας νερού 2.500 μ3/ημερα, ικανής ποσότητας για την προσωρινή επίλυση του θέματος (προταση Ο. Κουτρούλη).

- 3. Σε όλο τον Δήμο μας ''Πρόγραμμα Λειτουργικής Παρακολούθησης'' με δειγματοληψίες όλων των σημείων ύδρευσης, καταγραφή των εστιών ρύπανσης, επανάληψη των ελέγχων σύμφωνα με τη νομοθεσία για χρονικό διάστημα 3 μηνών, συμπεράσματα με δημοσίευση αναλυτικής έκθεσης επί των αποτελεσμάτων και προτάσεις. Οι διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ, ορίζουν τον αριθμό, τη συχνότητα και την αρτιότητα των ποιοτικών ελέγχων του υδρευτικού νερού. (Το ΙΓΜΕ διαθέτει εργαστήριο νερών, διαπιστευμένο, σύγχρονης τεχνολογίας και οργάνωσης στην Αθήνα).

Συμπαράταξη Ελπίδας