Θεοδόσης Νικηταράς: εισήγηση προγράμματος εκτελεστέων έργων

Στήλη: Δελτία Τύπου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έτους 2011

ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ο Ενιαίος Δήμος στο νησί της Κω, έγινε πραγματικότητα στην πιο δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών.

Η οικονομική κρίση, αναπόφευκτα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό που έχουμε να κάνουμε για το 2011, και για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Οι προτεραιότητες που σήμερα μπαίνουν είναι διαφορετικές από αυτές που θα επιλέγαμε αν αυτό συνέβαινε πολλά χρόνια πριν. Λογικές του παρελθόντος ανατρέπονται.

Είναι πλέον δεδομένο ότι η σύνταξη ενός τεχνικού προγράμματος , πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς του το ρεαλισμό, και τη δυνατότητα υλοποίησης του.

Γιατί στο παρελθόν, το τεχνικό πρόγραμμα εξέφραζε κατά κάποιο τρόπο ένα ¨άθροισμα¨ προσδοκιών των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα, πρέπει να εκφράζει το εφικτό, και να δείχνει παράλληλα την πολιτική στόχευση κάθε δημοτικής αρχής.

Για τη φετινή χρονιά, λόγω της ενοποίησης των τριών Δήμων, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.

Πρώτα ψηφίζουμε τεχνικό πρόγραμμα, και στη συνέχεια συζητούμε για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, δηλαδή το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό μας σχεδιασμό.

Και θα κληθούμε και πάλι, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, να ψηφίσουμε ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2012, αμέσως μετά τη ψήφιση του Επιχειρησιακού προγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι η είμαστε υποχρεωμένοι, να έχουμε προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό τον πολιτικό στόχο που βάζουμε για τα επόμενα χρόνια.

Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να ξεκινήσει δημόσιο διάλογο για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, αυτή τη λογική εξυπηρετεί.

Η εξαντλητική δημόσια συζήτηση που έγινε στην επιτροπή διαβούλευσης την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν η αρχή ενός διαλόγου που θα κορυφωθεί με τις τοπικές κοινωνίες τους επόμενους μήνες.

Σε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα, στρατηγικός στόχος είναι η προστασία και η υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή η θωράκιση της ντόπιας οικονομίας.

Στην πραγμάτωση αυτού του στόχου, κυρίαρχο ρόλο παίζει η δημιουργία προϋποθέσεων για την απασχόληση των νέων, με πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει ο Δήμος μας.

Για το 2011, τα έργα που θα υλοποιηθούν και οι δράσεις που θα αναληφθούν, θα πρέπει να υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αυτού του νησιού, και να βοηθούν την τοπική οικονομία.

Έτσι λοιπόν, τα έργα και οι δράσεις για το 2011:

Συμβάλλουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης και των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Συμβάλλουν στην ¨Εξωστρέφεια¨ των επισκεπτών σε σχέση με την παραμονή τους στο εσωτερικό των τουριστικών μονάδων.

Υποστηρίζουν τους μεγάλους στόχους που θέτουμε

Και...

Εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό, που υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι βασική επιλογή αυτής της Δημοτικής Αρχής, είναι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ της πόλης και των χωριών, σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού, την επίσπευση της κατασκευής των μεγάλων έργων όπως είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί, και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται ότι το Τεχνικό πρόγραμμα για το 2011 διαμορφώνεται στα 13.294.711,18 ευρώ. Στον ίδιο πίνακα, γίνονται και οι επιμερισμοί ανά κατηγορίες δράσεων.

ΠΕΕ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2011

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

258.461,18 €

1,94%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

4.916.610,62 €

36,98%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6.687.639,38 €

50,30%

ΙΔΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΓΙΑ

1.432.000,00 €

10,77%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

8.119.639,38 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.294.711,18 €

100,00%

Στο ηλεκτρονικό αρχείο που σας έχει αποσταλεί με e-mail, εξειδικεύονται αυτοί οι επιμερισμοί ανά Δημοτική κοινότητα.

Σας ευχαριστώ

Νικηταράς Θεοδόσης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών