Επιστολή Γ. Κυρίτση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Στήλη: Δελτία Τύπου

Θέμα: Πρόσκληση-θεματολογία Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Από την πρώτη, μετά τη συγκρότηση σε σώμα, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σας βάλαμε το θέμα της έγκαιρης επίδοσης των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις του σώματος και βεβαίως την φροντίδα εκ μέρους σας ώστε ο φάκελος κάθε θέματος να είναι πλήρης ώστε οι δημοτικοί σύμβουλοι να ενημερώνονται σοβαρά για τα θέματα που εισάγει η δημοτική αρχή.

Αυτά τα παραπάνω είναι στοιχειώδης υποχρέωση σας, αν πιστεύετε και θέλετε να λειτουργήσει το δημοτικό συμβούλιο όπως ο κώδικας δήμων ορίζει αλλά και οι κανόνες της δημοκρατίας επιβάλλουν.

Γνωρίζετε επίσης πως από τη νομοθεσία προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες, ως προς το χρόνο επίδοσης (πέντε (5) πλήρεις ημέρες), τον τρόπο επίδοσης αλλά και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών και των εισηγητών να ενημερώνουν όλους τους δημοτικούς συμβούλους ώστε αυτοί να επιτελούν το έργο τους.

Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πρακτική σας δεν πείθει ότι αυτά τα παραπάνω θα εφαρμοστούν, παρά την καλή πίστη που έχουμε.

Επειδή λοιπόν μέχρι σήμερα, ένα εξάμηνο μετά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών σε όλη τη χώρα, εξακολουθούμε εμείς να έχουμε την πρωτοτυπία του τρόπου που επιλέξατε να λειτουργείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε εγγράφως:

Ποια από τις παρακάτω προσκλήσεις που μας στείλατε ισχύει για τη συνεδρίαση της Παρασκευής 17/6/2011,

1. Οι τρεις (3) όμοιες που στείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 10/6/2011

2. Η παρόμοια γραπτή που παραλάβαμε το απόγευμα της ιδίας δια χειρός δημοτικού αστυνόμου;

3. Η τροποποιημένη που παραλάβαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 11/6/2011;

4. Η όμοια με τις τέσσερεις (4) πρώτες που παραλάβαμε, επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σήμερα 14/6/2011;

Κρίνοντας από τον αριθμό και τη συχνότητα, ο αριθμός των ομοίων είναι πέντε (5), με την τελευταία φανταζόμαστε εγκυρότερη και ισχύουσα;

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε γραπτώς ή προφορικώς τι απ' όλα ισχύει ώστε να προετοιμαστούμε για τη συνεδρίαση.

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Επικεφαλής της

Δημοτικής Παράταξης

ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα: Πρόσκληση-θεματολογία Δημοτικού Συμβουλίου.