Νίκος Μυλωνάς: καταστροφή ιστορικού ελαιώνα, μη εφαρμογή εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και παράνομη αλλαγή του χαρακτήρα του κοινόχρηστου χώρου-πρασίνου (Ο.Τ 224) σε πάρκινγκ

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

Ο Δήμος Κω δια των τεχνικών υπηρεσιών εκτελεί με αυτεπιστασία το έργο διαμόρφωσης του χαρακτηρισμένου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 224, στο σχέδιο πόλεως Κω.

1. στην περιοχή υπήρχαν αιωνόβιες ελιές τις οποίες ξερίζωσαν μετατρέποντας ένα κατάφυτο χώρο σε κρανίου τόπο χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια εκρίζωσης τους. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε από παλιά έγγραφο της Δασικής Υπηρεσίας που απαγόρευε την καταστροφή του συγκεκριμένου Ελαιώνα που αγνοήθηκε από τις δημοτικές υπηρεσίες ενώ ήταν σε γνώση τους.

2. δεν εφαρμόστηκε η εγκεκριμένη από το δημοτικό μας συμβούλιο μελέτη των ιδίων των τεχνικών υπηρεσιών που προστάτευε τα υπάρχοντα δένδρα.

3. διακηρύσσεται και το έργο της εκκαθάρισης του χώρου πιστοποιεί ότι θα μετατραπεί σε ΠΑΡΚΙΝΓΚ προβάλλοντας το έργο της μετατροπής ως ανάγκη και αίτημα των περιοίκων

---Για την καταστροφή των αιωνόβιων ελαιών στην περιοχή αρμόδια είναι η διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στην οποία απευθυνόμαστε και ζητούμε την εφαρμογή των προβλέψεων της ελληνικής νομοθεσίας και τον κολασμό των υπευθύνων.

---Για τον χώρο πρασίνου και την δρομολογούμενη μετατροπή του σε χώρο παρκινγκ επισυνάπτουμε την γνωμάτευση του Τμήματος Δ!/Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού/Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας/ ΥΠΕΧΩ/ α.π.10073/3-9-2007 που απαντά σε ερώτημα μας, μιας αντίστοιχης περίπτωσης όπου και πάλιν είχαμε παρόμοια προβλήματα αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από πράσινο σε παρκινγκ από τον Δήμο της Κω.

Αυτό το έγγραφο ενώ εχει κοινοποιηθεί από τότε στις δημοτικές υπηρεσίες δεν λήφθηκε υπ όψιν σε αυτή την περίπτωση από τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμου Κω που εκτελούν το συγκεκριμένο έργο. Απευθυνόμενοι σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες τις καλούμε να εφαρμόσουν το νόμο και να επιβληθούν κυρώσεις στους υπευθύνους.

--- στην Αρχαιολογική υπηρεσία απευθυνόμαστε γιατί αυτό απαιτεί το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΧΩ αλλά και λογω της γειτνίασης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο όπου και το Ρωμαϊκό Θεατράκι.

--- Σε ότι εχει σχέση με την ανάγκη δημιουργίας χώρων παρκινγκ το ελληνικό κράτος προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο και στον Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/1997 αρθρο 16) και που θεραπεύουν παρόμοιες ελλείψεις. Το ελληνικό κράτος όμως, τουλάχιστον δημοσίως δεν επικροτεί την αυθαιρεσία και τον βολονταρισμό των δημοτικών αρχών.

Για την Σ.Ε. Ν. Μυλωνάς (δημ. συμβ.)