Ερώτηση στον Περιφερειάρχη για το εξασθενές χρώμιο

Στήλη: Δελτία Τύπου

Οικολογικός Άνεμος

Eρώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου και Γραμματέα του ΠΣ κ. Νίκου Χρυσόγελου, επικεφαλής του Οικολογικού Ανέμου, προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Μαχαιρίδη για το θέμα του εξασθενούς χρωμίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων έδωσε Συνέντευξη Τύπου για το θέμα όπου παρουσιάστηκαν πρόσφατες ενέργειες, έρευνες και πρωτοβουλίες του κόμματος και τα αποτελέσματά τους σχετικά με την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, δικτύου αλλά και εμφιαλωμένου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μετά την άρνηση του Γενικού Χημείου του Κράτους να αναλύσει δείγματα ως προς την παρουσία εξασθενούς χρωμίου, οι Οικολόγοι Πράσινοι έστειλαν δείγματα εμφιαλωμένου νερού σε διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε πρόβλημα σε 3 ετικέτες που είχαν εξασθενές χρώμιο πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου (1.5 ppb). 2 από αυτές μάλιστα είχαν συγκεντρώσεις στην περιοχή των 20 ppb με μέγιστη τιμή τα 22 ppb. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν με δεύτερη σειρά μετρήσεων 1 μήνα αργότερα στις 3 ετικέτες που παρουσίασαν το πρόβλημα, οι οποίες έδειξαν πρακτικά τα ίδια πράγματα».

Να σημειωθεί ότι το εξασθενές χρώμιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όμως οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξακολουθούν να μην διαθέτουν ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο για το πόσιμο νερό. Ως αποτέλεσμα, η έλλειψη τέτοιου ορίου δημιουργεί ελλιπή έλεγχο του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και παραπλανώντας τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια του νερού που χρησιμοποιούν.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της ύπαρξης σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/οικ.64340) προς τις Περιφέρειες της χώρας για το θέμα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του ΠΣ κ. Νίκος Χρυσόγελος υπέβαλε την επισυναπτόμενη ερώτηση στον Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη.

ΟΑ_Αρ. Επερώτηση 9/ 15-1-2012

Επερώτηση (15 Ιανουαρίου 2012) προς τον Περιφερειάρχη κ Γ. Μαχαιρίδη και τον αντιπεριφερειάρχη κ Γ. Μακρυωνίτη, υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος

(με βάση το άρθρο 16 του Εσωτερικού Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου)

Θέμα: Καταγραφή συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

15/01/2012

Το  εξασθενές χρώμιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενταχθεί στην λίστα "των πολύ επικίνδυνων ουσιών" της οδηγίας. Προσφάτως, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., στηριζόμενη σε πολύχρονες, εξαντλητικές έρευνες των δεδομένων της επιστήμης της τοξικολογίας του εξασθενούς χρωμίου, σε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, σε πλειάδα επιστημονικών συνεδρίων και διακρατικών συναντήσεων, όρισε ως στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας από εξασθενές χρώμιο τη συγκέντρωση των 0,02 ppb. Στο τέλος του περασμένου χρόνου το ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε συνέδριο ειδικών που ανέλυσαν τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των διεθνών τοξικολογικών και εργαστηριακών ερευνών γύρω από τους κινδύνους που το εξασθενές χρώμιο θέτει για τη δημόσια υγεία.

Στη χώρα μας, η επικίνδυνη αυτή ουσία έχει εντοπιστεί σε διαφορετικές συγκεντρώσεις στα νερά περιοχών όπως η κοιλάδα του Ασωπού στη Βοιωτία, η Μεσσαπία στην κεντρική Εύβοια και η Νοτιοανατολική Θεσσαλία, αλλά και σε ορισμένα από τα εμφιαλωμένα νερά, στα οποία στρέφονται οι καταναλωτές συχνά για περισσότερη ασφάλεια και ποιότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο ΑΔΑ 4Α3ΨΘ-Γ της 7/6/2011, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει μια συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας. Στους αποδέκτες αυτές της επιστολής βρίσκονται και οι 3 διευθύνσεις της κάθε Περιφέρειας (Δημόσιας Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) αλλά και οι ίδιοι οι Περιφερειάρχες.

Στο Ν. Αιγαίο με την τεράστια τουριστική δραστηριότητα αλλά και την έλλειψη ή την υποβαθμισμένη ποιότητα νερού, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καταναλώνουν σε πλείστες περιπτώσεις εμφιαλωμένο νερό αντί για νερό από το δίκτυο.

Πέρα όμως από τις μετρήσεις υπάρχει ένα σημαντικό κενό στα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τη στιγμή που υπάρχει όριο για την μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στα ποτάμια (3ppb) και στα υγρά απόβλητα βιομηχανιών (30 ppb), δεν υπάρχει τίποτε παρά μόνο το εντελώς ξεπερασμένο όριο των 50 ppb για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κι αυτό όχι για το εξασθενές χρώμιο αλλά για το ολικό χρώμιο.

Ερωτάστε λοιπόν:

1) Έχουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προβεί σε ελέγχους για τις συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό είτε πριν την επεξεργασία του (γεωτρήσεις, επιφανειακά ύδατα) είτε στις δεξαμενές συγκέντρωσης νερού, είτε από σημεία στο δίκτυο διανομής;

2) Έχουν γίνει ανάλογοι έλεγχοι σε εμφιαλωμένα νερά;

3) Εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων;

4) Εάν όχι σκοπεύει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να προβεί είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς (Γενικό Χημείο Κράτους, ΔΕΥΑ κλπ) σε σχετικούς ελέγχους;

5) Προτίθεται η Περιφέρεια Ν Αιγαίου να ζητήσει από το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει η θέσπιση ξεχωριστού πανελλαδικού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό στα επίπεδα του ανιχνεύσιμου;

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Π. Σ

Νίκος Χρυσόγελος,

Επικεφαλής ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ