Σ.Ε.: αλλαγή εκπροσώπου στο δημοτικό συμβούλιο

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

H παράταξη μας θα συνεχίσει να δουλεύει συλλογικά, με ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας το πολιτικό πρόγραμμα της Σ.Ε.

Από σήμερα η Σ.Ε. και για ένα χρόνο θα εκπροσωπείται στο δημοτικό συμβούλιο από τον συνάδελφο μας Νίκο Τσακίρη, εκπαιδευτικό, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης του Οκτωβρίου των μελών της παράταξης μας.

Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία των δημοτικών διαδικασιών στο νησί μας εφαρμόζεται η δημοκρατική κυκλική εναλλαγή στην αντιπροσώπευση, κι αυτό είναι η έμπρακτη ισότητα μεταξύ όλων των υποψηφίων που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο μας. Γίνεται σε μια εποχή που ο εγωισμός, η απολίτικη ατομικότητα και ο παραγοντισμός έχουν επισκιάσει την συλλογικότητα και την δημοκρατική λειτουργία.

Η εναλλαγή είναι φυσική συνέπεια των αρχών της παράταξης μας που αποτελεί δημοτική πλατφόρμα ισότιμης και ελεύθερης συνεργασίας πολιτών. Η Σ.Ε. είναι παράταξη ελεύθερων δημοτών περα από κομματισμούς και παραγοντισμούς που αγωνίζονται χωρίς προκαταλήψεις και για τις δημοτικές υποθέσεις του νησιού μας και συνεργάζονται πολιτικά εδώ και 12 συνεχή χρόνια. Και τα επόμενα χρόνια συσπειρωμένοι γύρω από τις καλά επεξεργασμένες θέσεις μας, τις κοινές προγραμματικές αρχές και έχοντας κοινό προσανατολισμό την αλλαγή στο περιεχόμενο, στις διαδικασίες και στον τρόπο διαχείρισης των δημοτικών ζητημάτων.

Όλη η παράταξη, η γραμματεία και ο δημοτικός μας σύμβουλος θα συνεχίσουν να δουλεύουν συλλογικά και με ανοικτές διαδικασίες υποστηρίζοντας το πολιτικό μας πρόγραμμα.

Η Γραμματεία της Σ.Ε.