Το νερό, η συγκυρία και τα δημοτικά μας προβλήματα

Στήλη: Δελτία Τύπου

Συμπαράταξη Ελπίδας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ, Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

A. ΤΟ ΝΕΡΟ 2012: τα χρονια περνανε, οι διαχειριστές αλλάζουν, αλλά η πολιτική στο θέμα του νερού είναι ίδια!! Ούτε καν η επιβαλλόμενη από τον νόμο ενοποίηση των 3 ΔΕΥΑ έγινε!!! Καθυστέρηση που συνοδεύεται με το πολιτικό λάθος να φορτωθεί την διαχείριση του ΧΥΤΑ η ΔΕΥΑΚ. Η ΔΕΥΑΚ είναι προβληματική επιχείρηση που πρέπει να γίνει υγιής και πλεονασματική! Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται νέα τιμολογιακή πολιτική στην διαχείριση της. Απαιτείται όμως νέα οικονομική πολιτική και φυσικά κατάλληλη επενδυτική πρωτοβουλία. Βασικό πρόβλημα σήμερα είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ!! Αφορά την Αντιμάχεια και την Καρδάμαινα. Για την Κέφαλο το πρόβλημα με ευθύνη της ΔΕΥΑΚ είναι ΑΣΑΦΕΣ. Παρά τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου και υπευθύνων της ΔΕΥΑΚ για το νερό στις 3 κοινότητες το αποτέλεσμα είναι ΜΗΔΕΝ. Έχουν ευθύνη ο κ. Δήμαρχος και η ΔΕΥΑΚ γιατί μετά τον εντοπισμό του ζητήματος του νερού στην Κέφαλο δεν υπάρχει σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να δοθεί σαφής οδηγία χρήσης του από τους δημότες.

Η Πρόταση μας:

1. Για την Κέφαλο: α)να εκδοθεί οδηγία χρήσης του νερού με ευθύνη της δευακ και β) πρόγραμμα συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού με βάση την οδηγία 2000/60.

2. Για Αντιμάχεια-Καρδάμαινα: άμεση δρομολόγηση λύσης για το θέμα της τροφοδοσίας των οικισμών με κατάλληλης ποιότητας πόσιμου των κατοίκων της. Η πρόταση που μιλούσε για δανειοδότηση με 400.000 ευρώ από την Τράπεζα Δωδεκανήσου για αγορά συστήματος βελτίωσης ποιότητας νερού 2.500 μ3/ημερα, είναι μια λύση.

3. Σε όλο τον Δήμο μας, πρέπει να γίνονται δειγματοληψίες όλων των σημείων ύδρευσης, καταγραφή των εστιών ρύπανσης, επανάληψη των ελέγχων σύμφωνα με τη νομοθεσία (οδηγία 2000/60). Οι διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ, ορίζουν τον αριθμό, τη συχνότητα και την αρτιότητα των ποιοτικών ελέγχων του υδρευτικού νερού.

Β. ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το ζητούμενο για τον δήμο μας είναι η διαχείριση με σύγχρονο τρόπο. Η αλλαγή του Καλλικράτη και η αλλαγή δημοτικής αρχής δεν συνοδεύτηκε με ζωντάνια και κινητικότητα. Αντίθετα! Υπάρχει κάμψη! Λείπει ο ενθουσιασμός. Βεβαίως και ευθύνεται η δημοτική αρχή για την κατάσταση γιατί πρωτίστως διακατέχεται από σύγχυση ρόλων. Δεν κινείται με βάση τον καταστατικό νόμο της αυτοδιοίκησης αγκαλιάζοντας τα κρίσιμα καθοριστικά θέματα της αρμοδιότητας της που είναι: η εμφάνιση, η λειτουργία, η καθαριότητας, το πράσινο, η κυκλοφορία-στάθμευση, η ευταξία και η ευνομία. Προτάσσει στόχους που δεν μπορεί αντικειμενικά να υπηρετήσει με επάρκεια όπως αυτά της ανεργίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καθορίζονται τα μέγιστα από την κεντρική κυβέρνηση. Η διοίκηση του δήμου μας σε όλες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς πρέπει να αποκτήσει αυτοτέλεια για να ξεφύγουμε από τις πελατειακές λογικές. Οι πολιτικοί απλά ελέγχουν τα αποτελέσματα της διαχείρισης και έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού. Το άλλο μεγάλο ζήτημα του δήμου μας είναι η χάραξη της προοπτικής του τόπου. Το προς τα πού θα κατευθυνθούν οι τοπικές διεκδικήσεις, που θα σχεδιαστούν οι νέες επενδύσεις, οι νέες χρήσεις γης, το πως θα συμμετάσχει ο δήμος καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου είναι τα θέματα της δημοτικής πολιτικής. Η κατεύθυνση για μας είναι σαφής: διεύρυνση της παραγωγικής βάσης σε νέους τομείς που δημιουργούν νέα προϊόντα υψηλής προστιθεμένης αξίας και ανανεώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες της.

Γ. Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου: Χρειάζεται συναγερμός όλων των παραγωγικών τάξεων με πρωτοστατούσα την δημοτική μηχανή για να προετοιμάσουμε την πόλη και το νησί εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου. Θεωρούμε αναγκαία την επαφή της δημοτικής αρχής με τους επιχειρηματίες του τόπου, όπου θα τεθούν τα θέματα της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων έναντι των εργαζομένων και των φυσικών πόρων του νησιού μας. Απαιτείται πολιτική δημοτική παρέμβαση για τις προσλήψεις, τις εργασιακές σχέσεις στα μεγάλα ξενοδοχεία επισημαίνοντας την ανάγκη της προστασίας των εργαζομένων από μείωση μισθών και υποκατάστασης τους από δήθεν φοιτητές, και η αγορά και κατανάλωση τοπικών διατροφικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Δ. Η πρόταση μας είναι πολιτική για την αλλαγή του μοντέλου παραγωγής δημοτικής πολιτικής.

α) αυτοδύναμης τοπικής ανάπτυξης με δημιουργία υποδομών σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Αξιοποίηση λιμναζουσών δυνατοτήτων. Αξιοποίηση υπενδεδυμένων κεφαλαίων όπως: ΧΥΤΑ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΧΑΝΙ, ΜΑΡΙΝΑ, κλπ. Στήριξη πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης κλπ. και κοντά σε αυτά κοινωνική πολιτική αλληλεγγύης και στήριξης αναξιοπαθούντων.

β)ανακοστολόγηση και την αναδιάρθρωση των δημοτικών εσόδων καταφέρουμε να ξανα-αποσπάσουμε από τα μεγάλα ξενοδοχεία το τέλος παρεπιδημούνταν που ιστορικά ήταν στο 2,4% και περιορίστηκε στο 0,5% από την περίοδο Καραμανλή θα προκύψει ένα δημοτικό έσοδο της τάξης των 3 εκ. ευρώ τον χρόνο!!!

Συμπαράταξη Ελπίδας