Παγκόσμια έρευνα για την υγειονομική περίθαλψη

Στήλη: Υγεία

2011 Survey of Health Care Consumers

Η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα καθιστά πρόκληση την προσιτή υγειονομική περίθαλψη και επηρεάζει τις υγειονομικές δαπάνες

T ο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης σε συνδυασμό με την κατάσταση της οικονομίας ανησυχούν τους καταναλωτές, σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte με τίτλο "2011 Survey of Health Care Consumers". Σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλοί καταναλωτές καθυστερούν την περίθαλψή τους, αλλάζουν τις οικιακές τους δαπάνες και προβληματίζονται για την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις δαπάνες υγείας στο μέλλον.

Η μελέτη της Deloitte σε καταναλωτές υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2008 και επιδιώκει να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατανάλωση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών που παράσχουν γιατροί και νοσοκομεία, η μελέτη λαμβάνει υπόψη το διευρυμένο φάσμα των εναλλακτικών θεραπειών, τις συνθήκες εντός των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες, τις πηγές πληροφόρησης, τα προγράμματα που καταρτίζονται για την προώθηση της ευεξίας και της προσωπικής φροντίδας, τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών υγείας και της χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης.

Από τη φετινή παγκόσμια έρευνα, εκτός από τις ανησυχίες σχετικά με το κόστος, προέκυψαν και τρία ακόμα κοινά στοιχεία: α) οι καταναλωτές – ασθενείς κρίνουν βάσει των προσωπικών τους εμπειριών και θεωρούν ότι είναι ανενημέρωτοι για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, β) ο βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν εξαρτάται από τη δομή ή το κόστος, γ) ένα μεγάλο ποσοστό των διατιθέμενων πόρων θεωρείται ότι χάνεται σε γραφειοκρατικές δομές και σπατάλες.

Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν καταναλωτές από 12 χώρες (ΗΠΑ, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Πορτογαλία, Ελβετία, και Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο Χρόνης Κόκκινος (Partner, Consulting, Deloitte Business Solutions) δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της πρόσφατης αυτής παγκόσμιας έρευνας της Deloitte αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες και των ελλήνων καταναλωτών. Η αγωνία για τις σπατάλες του συστήματος και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις μελλοντικές ανάγκες υγείας, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης καθώς και η δυσαρέσκεια από το υπάρχον σύστημα υγείας είναι έκδηλα και στη χώρα μας. Όπως προκύπτει και από την έρευνα, ο περιορισμός της σπατάλης, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η απλοποίηση του συστήματος υγείας θα μπορούσε να βελτιώσει το σύστημα αλλά και να αυξήσει τα επίπεδα ικανοποίησης των ελλήνων καταναλωτών σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία.»

Ο αντίκτυπος της οικονομίας και τα αυξανόμενα κόστη για την υγειονομική περίθαλψη

• 4 με 5 στους 10 καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αυξήσει τις δαπάνες υγείας του νοικοκυριού τους σε σύγκριση με το περασμένο έτους με την εξαίρεση των ερωτώμενων από το Ηνωμένο Βασίλειο (22%), τον Καναδά (29 %) και την Κίνα (37%).

• Δόθηκαν ποικίλες απαντήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα των νοικοκυριών να χειριστούν τις μελλοντικές δαπάνες υγείας. Λιγότερο σίγουροι εμφανίζονται οι Πορτογάλοι (18%), οι Μεξικάνοι (22%), οι Βραζιλιάνοι (22%) και οι Αμερικάνοι (23%).

Η ικανοποίηση από το σύστημα ποικίλλει

• Οι καταναλωτές αξιολογούν πολύ διαφορετικά τα συστήματα υγείας στα οποία ανήκουν. Τα συστήματα υγείας στο Λουξεμβούργο (69%), το Βέλγιο (57%), την Ελβετία (52%), τη Γαλλία (51%) και τον Καναδά (50%) βαθμολογήθηκαν με "Α" (άριστα) ή "Β" (πολύ καλά) από τους καταναλωτές που ζουν σε αυτές τις χώρες.

• Αντίθετα, το 57% των Βραζιλιάνων, το 44% των Μεξικανών, το 38% των Αμερικάνων και το 33% των Πορτογάλων αξιολόγησαν τα αντίστοιχα συστήματα υγείας ως αποτυχημένα (βαθμολογώντας τα με "D" ¨ή "F").

• Αναλογία μικρότερή του 1 στους 5 καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο συμφωνούν με την πρόταση: «η κυβέρνηση κάνει καλή δουλειά ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης».

Οι καταναλωτές εντοπίζουν σπατάλες στο σύστημα

• Και στις 12 χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα, πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν τα συστήματά υγείας δαπανηρά, με περιττή γραφειοκρατία και πιστεύουν ότι το γεγονός ότι οι πολίτες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υγεία τους και την «αμυντική ιατρική» ως τις κύριες αιτίες για τις σπατάλες.

Οι καταναλωτές αναζητούν τεχνολογικές λύσεις για την υγεία τους

• Οι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τη χρήση ιατρικών συσκευών για να ελέγχουν την κατάστασή τους και για να αποστέλλουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στο γιατρό τους. Τα χαμηλότερο ποσοστό καταναλωτών που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους τεχνολογικές λύσεις παρατηρήθηκε στο Βέλγιο (46%) και το υψηλότερο (79%) στο Μεξικό.

• Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς καταναλωτές υποστηρίζουν ότι θα χρησιμοποιούσαν κάποιο smart phone ή συσκευή PDA για την παρακολούθηση της υγείας τους εάν είχαν τις δυνατότητες πρόσβασης στο ιατρικό τους ιστορικό και λήψης πληροφοριών σχετικά με την ιατρική τους κατάσταση.

Για το πλήρες κείμενο της μελέτης, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Greece/Local%20Assets/Documents/Attachments/Press/US_CHS_2011ConsumerSurveyGlobal_062111.pdf