Η εισήγηση του Γ. Κοπάδη για την επιχείρηση Kos Aspis Medical Center

Στήλη: Υγεία

Δήμος Κω

Η εισήγηση του ιατρού Γ. Κοπάδη για την Κοινωνική Επιχείρηση Kos Aspis Medical Center