Οι εισηγήσεις της 1ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στήλη: Νέα

Δήμος Κω

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ορφέα η 1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση από το Δήμαρχο για το, υπό κατάρτιση, Μεσοπρόθεσμο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου Κω.

2. Γνωμοδότηση επί της εισήγησης του κ. Δημάρχου για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2011.

3. Ελεύθερη συζήτηση για τη συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου.

Στη συνεδρίαση εκτός από τα μέλη της επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος και όσοι πολίτες το επιθυμούν.

Οι εισηγήσεις:

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

1η Συνεδρίαση

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα:

Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για το Μεσοπρόθεσμο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου Κω.

Αγαπητοί συνδημότες και αγαπητές συνδημότισσες, μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου και σημαντικού αυτού οργάνου του νέου Δήμου μας αισθάνομαι την υποχρέωση να σας περιγράψω με όσο γίνεται περισσότερη σαφήνεια τους προβληματισμούς, την αγωνία και φυσικά τις γενικές κατευθύνσεις μιας νέας πορείας στην οικονομία και την ανάπτυξη του νησιού μας.

Θεωρώντας ότι ο Δήμος μας είναι η μόνη αρχή που μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην κρίσιμη αυτή περίοδο πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο όλοι μαζί να επιχειρήσουμε κάτι διαφορετικό από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Μεσοπρόθεσμο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-1014

Φίλες και φίλοι,

Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα είναι από τις δυσκολότερες που βιώνει ο Ελληνικός λαός, από τα χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Και τότε μετά την καταστροφή και τον εμφύλιο, η οικονομική κατάρρευση οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους στη μετανάστευση και άλλους τόσους στην αστυφιλία αφού η μόνη διέξοδος ήταν η ανοικοδόμηση των πόλεων.

Σήμερα που τα σημάδια της εσωτερικής οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης είναι μπροστά μας, τα φαινόμενα και τα αποτελέσματα της είναι εντελώς διαφορετικά από τις εποχές του παρελθόντος.

Ο παραγωγικός ιστός στον οποίο θα μπορούσαν να διοχετευτούν οι άνεργοι, είναι εντελώς ανύπαρκτος, οι δε παραγωγικές δυνατότητες παρωχημένες και αδύνατες να ανταγωνιστούν τις εξελιγμένες οικονομίες και τις αναδυόμενες χώρες.

Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση είναι φυσικό να τίθενται ερωτήματα που αφορούν την τύχη περιοχών όπως η Κως που ενώ βρίσκεται μέσα στην ελλαδική ενότητα και άρα υφίσταται τις ίδιες συνέπειες, θέλει να ακολουθήσει τη δική της πορεία και να αντισταθεί στη διαφαινόμενη κατάρρευση των οικονομιών της μεγάλης μάζας των μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά του κοινωνικού μας ιστού.

Πριν απαντήσουμε σ' αυτό το ερώτημα και στα περιθώρια που υπάρχουν για να κρατήσει η Κως σε ανεκτά επίπεδα την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της, θα πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες της βαθειάς οικονομικής ύφεσης και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Είναι γνωστό και αποδεκτό απ' όλους ότι οι ασθένειες της οικονομίας που αλληλοτροφοδοτούνται είναι η διογκωμένη και αντιπαραγωγική δημόσια διοίκηση και οι σχεδόν ανύπαρκτες παραγωγικές και ανταγωνιστικές δραστηριότητες.

Εάν αυτές οι αιτίες δεν εξαλειφθούν, ο δανεισμός της χώρας θα συνεχίσει να αυξάνει αφού μόνο το δημόσιο καταναλώνει περισσότερα απ' ότι παράγουμε.

Και όσο θα αυξάνεται ο δανεισμός, τόσο θα αυξάνονται και οι πιέσεις των δανειστών για πράγματα επώδυνα για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την εθνική κυριαρχία.

Άρα είτε θέλουμε είτε όχι ακόμα και στο μικρό κύτταρο όπως είναι η Κως, θα πρέπει αφενός να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες, τα περιττά έξοδα και να αυξήσουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες.

Η Κως έχει κάποια προνόμια, θα έλεγα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Είναι νησί και άρα μπορεί να έχει ως ένα βαθμό ελεγχόμενη οικονομία και δραστηριότητες.

Παράλληλα είναι περιοχή με άμεσα εξαγωγικές δυνατότητες αφού αυτό που παράγει δηλαδή ο τουρισμός καταναλίσκεται από πολίτες τρίτων χωρών και μάλιστα χωρίς εξαγωγές.

Εάν αισθανθούμε την κρισιμότητα της κατάστασης αφού ήδη βλέπουμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις μας να συνθλίβονται και τους νέους μας να είναι άνεργοι, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε άμεσα με σκοπό να συγκρατήσουμε την οδό της ύφεσης και της καταστροφής.

Η ευθύνη όπως αντιλαμβανόμαστε πέφτει στους ώμους της Δημοτικής Αρχής. Ο ενιαίος Δήμος της Κω είναι η μόνη αρχή και εξουσία που μπορεί να σηκώσει το βάρος της ανάκαμψης και της αναζωογόνησης αρκεί να υπάρξει τοπική συμφωνία σε κάποιους κανόνες που θα δεσμεύουν το σύνολο των πολιτών.

Όσο αυτές οι συμφωνίες δεν καθορίζονται και δεν τηρούνται τόσο θα αυξάνουν τα φαινόμενα του αλληλοσπαραγμού και της επικράτησης του ατομικού συμφέροντος.

Τρεις είναι οι άξονες και οι στόχοι που θέτουμε.

Ο πρώτος στόχος, η πρώτη συμφωνία που πρέπει να αποδεχτούμε είναι η υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις που θα υποστηρίξουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις και την απασχόληση των πολιτών σε δράσεις, υπηρεσίες και προϊόντα που θα πουληθούν κατά κύριο λόγο στους τουρίστες.

Ο δεύτερος στόχος, η δεύτερη συμφωνία που πρέπει να αποδεχτούμε είναι η ανάληψη της ευθύνης για την προώθηση συγκεκριμένων απαραίτητων αναπτυξιακών επενδύσεων με σκοπό την αναζωογόνηση των τουριστικών μας περιοχών για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Ο τρίτος στόχος αφορά την οικονομική και διοικητική μας αυτοτέλεια. Ο πυρήνας του προβλήματος της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο, είναι η παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στην παραγωγή, την προβολή και την πώληση των τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων και θα ελέγχουν την ορθή λειτουργία τους υπέρ των τοπικών συμφερόντων. Αυτό σημαίνει μία σειρά διεκδικήσεων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που καθορίζουν και ελέγχουν την ανάπτυξη. Χωρίς αυτές τις υπηρεσίες η ανάπτυξη κοστίζει πολλαπλάσια και φυσικά τον έλεγχο της τον κρατούνε ξένες από την κοινωνία αρχές.

Σ' αυτούς τους τρεις στόχους θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Είναι οι αιχμές των πολιτικών μας τα προσεχή χρόνια γύρω από τις οποίες θα πρέπει να περιστρέφονται όλες οι από εδώ και πέρα προτάσεις και αποφάσεις μας.

Υπάρχουν όμως και κάποιες προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτών των τριών στόχων. Είναι οι βάσεις, τα θεμέλια του οικοδομήματος που θέλουμε να ανεγείρουμε.

Η πρώτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός Δήμου αποτελεσματικού και οικονομικού. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε κάθε δαπάνη που είναι αντιπαραγωγική και παράλληλα να αυξήσουμε την παραγωγικότητα.

Μπορεί να είναι σκληρό. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό γιατί συνηθίσαμε αλλιώς. Μπορεί να θίγει ομάδες πολιτών που για πολλούς λόγους επιδιώκουν και δικαιολογημένα απαιτούν δράσεις και εκταμιεύσεις μικρών ή μεγάλων πιστώσεων.

Όμως οι συνθήκες απαιτούν την προώθηση των τριών στόχων που προανέφερα και που αν δεν γίνουν θα είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι μας.

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας και ιδίως του νέους ανθρώπους. Θα πρέπει να αποκτήσουμε γνώσεις και να δημιουργήσουμε δομές κατάρτισης και επιμόρφωσης, δομές δια βίου εκπαίδευσης. Η κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει, και θα πρέπει να προετοιμάζεται στην αντιμετώπιση των νέων ανταγωνιστικών συνθηκών, θα πρέπει να μάθει να αποδίδει περισσότερα με λιγότερο κόστος.

Η τρίτη προϋπόθεση είναι η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών και γνώσεων. Η Δημιουργία ενός Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας που θα ανήκει στην κοινωνία μας, θα ελέγχεται από αυτήν και θα υποστηρίζει τους πολίτες και τους παραγωγικούς μας κλάδους.

Και η τέταρτη προϋπόθεση είναι η προστασία και η αξιοποίηση της γης που ανήκει στους πολίτες. Αυτό σημαίνει την άμεση έναρξη και ταχεία ολοκλήρωση όλων των έργων που αφορούν το κτηματολόγιο, την χωροταξία και τις πολεοδομήσεις όλων των περιοχών μας.

Τρεις λοιπόν στόχοι συνθέτουν το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, «ΤΡΙΑΙΝΑ».

- Οι παραγωγικές επενδύσεις.

- Οι αναπτυξιακές Επενδύσεις και

- Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου.

Είναι τρεις στόχοι ισοδύναμοι, όπως η τρίαινα του Ποσειδώνα με τις τρεις δελφινιέρες, που προσδιορίζουν με απόλυτη σαφήνεια τις ευθύνες και τις δράσεις της δημοτικής αρχής, του υπαλληλικού δυναμικού και των παραγωγικών δυνάμεων του νησιού μας τα έτη 2011 – 2014.

1ος Στόχος: Παραγωγικές επενδύσεις

Προτείνεται η άμεση επένδυση 1,5 εκ ευρώ σε ανθρώπινο δυναμικό σε παραγωγικές επενδύσεις μέσω των προγραμμάτων των συνεταιρισμών κοινωνικής οικονομίας με άμεση απόδοση 500 χιλ ευρώ και σταδιακή μείωση του κεφαλαίου ανά τρία χρόνια με στόχο ετήσια να επανεπενδύονται 500 χιλιάδες ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν την άμεση απασχόληση 80 επιστημόνων και μη σε παραγωγικές επιχειρηματικές δράσεις:

1. Επιχείρηση Σύμπραξης των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

• Δημιουργία του συνεργατικού πυρήνα νέων επιχειρηματιών. Κατανόηση του στόχου σε φυσικά πρόσωπα και φορείς.

• Συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου και ανάθεση της πρώτης φάσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

• Επιδίωξη ένταξης του προγράμματος σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

• Σύνδεση του προγράμματος με την επιχείρηση χωροταξικής και πολεοδομικής ανασυγκρότησης.

• Δημιουργία υπηρεσίας πιστοποίησης

2. Επιχείρηση παραγωγής και προώθησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

• Καθορισμός ζωνών υψηλής παραγωγικότητας και σταυλισμού.

• Δημιουργία ομάδας διοίκησης έργου.

• Πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης.

• Δημιουργία επιστημονικού κέντρου φυτικής και ζωικής παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.

• Δημιουργία διακλαδικών συνεργατικών ομάδων.

3. Επιχείρηση δημιουργίας και στήριξης αστικών συνεταιρισμών της κοινωνικής οικονομίας όπως Κοινωνική μέριμνα. Τυποποίηση προϊόντων μελιού. Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας τροφίμων. Αξιοποίηση δασών. Ερευνητικά προγράμματα περιβάλλοντος. Λειτουργία παραδοσιακού εστιατορίου. Θέαμα ήχος και φως. Παραγωγή ειδών λαϊκής τέχνης. Ανακύκλωση αποβλήτων. Παραγωγή υπηρεσιών τηλεθέασης. Παραγωγή θαλάσσιων υπηρεσιών.

• Δημιουργία ομάδας διοίκησης έργου για τον καθορισμό των κανόνων υποστήριξης και των χρηματοδοτικών σχημάτων.

• Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

• Ενίσχυση των ευπαθών ομάδων.

2ος Στόχος: Αναπτυξιακές Επενδύσεις.

Προτείνεται η σύνταξη, κατάθεση και διεκδίκηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανείου ύψους 60 εκ ευρώ για την ολοκλήρωση εντός τριετίας αναπτυξιακών έργων άμεσης απόδοσης.

Το δάνειο μετά την περίοδο χάριτος θα αποπληρώνεται από τα έσοδα που θα πραγματοποιούνται από τις επενδύσεις με εγγυητή τα έσοδα ΔΗΦΟΔΩ του Δήμου.

Στόχος εντός τριετίας είναι να κατασκευαστούν:

- Η επέκταση της Μαρίνας.

- Η προβλήτα κρουαζιερόπλοιων.

- Οι προβλήτες επίσκεψης των τοπικών σκαφών τουρισμού.

- Η Ναυπήγηση αξιόπλοου και ταχύπλοου σκάφους.

- Η κατασκευή Μαρίνας στην Κέφαλο.

- Η επέκταση των κτιρίων του αερολιμένα.

- Ανακαίνιση των ιαματικών πηγών.

- Ενιαίος φορέας συγκοινωνιών.

- Διεθνές Κέντρο Νεότητας.

Πέραν αυτών προτείνεται η συνεννόηση και συνεργασία του Δήμου με την κεντρική διοίκηση για την κατασκευή κτιριακών έργων για την στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών με αποπληρωμή από την ενοικίαση τους. Στην περίπτωση συναίνεσης θα ζητηθεί πρόσθετο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

1. Αναπτυξιακό πρόγραμμα

• Δημιουργία ομάδας διοίκησης έργου για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των αναπτυξιακών έργων.

• Σύνταξη οικονομοτεχνικών προμελετών.

• Συγκρότηση κλαδικών και διακλαδικών συνεργατικών σχημάτων.

• Πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

• Δημιουργία επιστημονικού κέντρου διοίκησης των έργων του αναπτυξιακού προγράμματος

• Κατάθεση αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

2. Πρόγραμμα ολοκλήρωσης των έργων υποδομών.

• Αναθεώρηση υλοποίησης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Προώθηση υλοποίησης του προγράμματος επεξεργασίας και ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.

• Αναθεώρηση του συστήματος αποκομιδής και κοστολόγησης των στερεών αποβλήτων.

• Συγκρότηση υπηρεσίας προστασίας και υλοποίηση των έργων αναβάθμισης των παραλιών.

• Εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου.

3. Πρόγραμμα κτιριακών υποδομών και αστικών αναπλάσεων.

• Συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για τον εντοπισμό των κτιριακών πλεονασμάτων και ελλειμμάτων. Επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων.

• Σύνταξη προτάσεων και διαβούλευση για της αστικές αναπλάσεις της πόλης και της Καρδάμαινας.

• Σύνταξη οικονομοτεχνικών προμελετών.

3ος Στόχος: Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια του Δήμου.

1. Ανασυγκρότηση του Δήμου και των οργανισμών του.

• Σύνταξη σύγχρονου ΟΕΥ. Ανασυγκρότηση υπηρεσιών

• Ψήφιση προϋπολογισμού και προγράμματος εκτελεστέων έργων στα πλαίσια των στόχων

• Έγκριση προγράμματος αύξησης της παραγωγικότητας των οργανισμών του Δήμου.

• Έγκριση προγράμματος εξυγίανσης του δημοτικού προϋπολογισμού.

2. Τεκμηρίωση των διοικητικών ελλειμμάτων και αλληλοεπικαλύψεων.

• Σύσταση ομάδας εργασίας για την αποτύπωση της κατάστασης των υπηρεσιών. Των ελλειμμάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Των κτιριακών υποδομών και της εξυπηρέτηση των μικρών νησιών.

• Πρόγραμμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των αποδεκτών των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

• Επεξεργασία, κοστολόγηση, οφέλη και ιεράρχηση των διεκδικήσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στον Δήμο.

3. Διαβούλευση και αίτηση μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις επιτυχίας του επιχειρησιακού προγράμματος «ΤΡΙΑΙΝΑ»

1η Προϋπόθεση: Εξοικονόμηση πόρων.

Από τους πίνακες του προϋπολογισμού συμπεραίνουμε ότι τα πραγματικά έσοδα του ενιαίου Δήμου πλην των εσόδων από έργα της Ε.Ε. και των Δημοσίων επενδύσεων είναι της τάξης των 25.200.000 ευρώ.

Τα πραγματικά έξοδα σε λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 23.500.000 ευρώ εκ των οποίων τα 6.242.000 αφορούν την λειτουργία νομικών προσώπων.

Τα περιθώρια εξοικονόμησης πόρων αφορούν:

- Την μείωση των δαπανών συντήρησης και κίνησης

- Την μείωση των δαπανών των νομικών προσώπων

- Την αύξηση των εσόδων από οφειλές από το 5% στο 10%

- Την αύξηση της παραγωγικότητας με την αντίστοιχη μείωση των εκτάκτων δαπανών.

Υπολογίζεται ότι με μία αυστηρή τήρηση των ανωτέρω θα εξοικονομηθούν πόροι της τάξης των 2 εκ. ευρώ.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι με μια φυσιολογική λειτουργία περισσεύουν 2 εκ ευρώ περίπου για επενδύσεις σε έργα και εξοπλισμό και με το πρόγραμμα εξοικονόμησης πόρων επί πλέον 2 εκ ευρώ.

2η Προϋπόθεση: Επιμόρφωση & κατάρτιση

Προτείνεται να διατεθούν άμεσα 200 χιλιάδες ευρώ για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, την επιμόρφωση και την κατάρτιση των υπαλλήλων και των στελεχών της κοινωνίας. Συντάσσεται και λειτουργεί πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης. Πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

3η Προϋπόθεση: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας.

Προτείνεται η άμεση διάθεση ποσού 300 χιλιάδων ευρώ για την δημιουργία Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τεκμηριώνεται και προωθείται το περιεχόμενο του Ινστιτούτου και η συμμετοχή των παραγωγικών κλάδων σ' αυτό. Η ανέγερση κατάλληλου κτιρίου και η επιλογή των πρώτων στελεχών.

4η Προϋπόθεση: Χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση

• Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης. Κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων.

• Αποσαφήνιση και επίλυση των εκκρεμοτήτων του Κτηματολογίου.

• Δημιουργία ομάδων εργασίας. Επιμόρφωση. Κατάρτιση.

• Δημιουργία υποδομών κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Δημιουργία Ομάδας Διοίκησης Έργου και επιλογή Φορέα επιστημονικής υποστήριξης.

• Κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

2ο Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της εισήγησης του κ. Δημάρχου για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2011

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης,

Η περίοδος των τριών μηνών ζωής του νέου Δήμου της Κω εκ των πραγμάτων συνοδεύεται από δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έργων και οικονομικών δεδομένων των προηγούμενων ετών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή που θα προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια τον άλλο δρόμο που επιλέγει η δημοτική αρχή. Ένα δρόμο που έχει σαν αντικείμενο τον άνθρωπο και τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που υφίσταται.

Αυτή είναι η βαθειά πίστη μας που αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2011, όπως και στο μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Μειώνουμε όσο μπορούμε τις περιττές δαπάνες και τις δαπάνες των καθημερινών υποδομών και προσανατολιζόμαστε στην ανάπτυξη δράσεων που θα ωφελήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις και την απασχόληση των ανέργων σε παραγωγικές δραστηριότητες.

Οι κύριες κατευθύνσεις του προγράμματος έργων και υπηρεσιών για το 2011 προτείνεται να είναι οι ακόλουθες:

Βασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος έργων του 2011

1. Αναδιοργάνωση του Δήμου.

• Δημιουργία Τμήματος προγραμματισμού, ανάπτυξης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

• Δημιουργία Διεύθυνσης Παραγωγικών δραστηριοτήτων.

• Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας καθαριότητας και αναθεώρηση του καθορισμού των τελών καθαριότητας.

• Ενίσχυση των υπηρεσιών πολεοδομίας και πολεοδομικών μελετών.

• Διοικητική αυτοτέλεια των Δημοτικών Κοινοτήτων και αυτόνομη λειτουργία συνεργείων συντήρησης, καθαριότητας και ύδρευσης.

2. Κατευθύνσεις και αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων.

• ΔΕΥΑΚ: Δανειοδότηση για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών. Ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης σε Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και Κέφαλο. Έναρξη εργασιών αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών. Επανάχρηση των υδάτων.

• ΔΗΡΑΣ: Μείωση της επιδότησης κατά 200.000 ευρώ. Μεταφορά υπαλλήλων στο Δήμο. Τηλεοπτικές εκπομπές με ευθύνη και αμοιβή των δημιουργών.

• ΚΕΑΣ: Στόχος η επιστροφή στις κερδοφόρες χρήσεις κατά 300.000 Ευρώ με στόχο την αγορά και αποπληρωμή τριών λεωφορείων. Ολοκλήρωση της μελέτης για τον ενιαίο φορέα συγκοινωνιών.

• ΜΑΡΙΝΑ: Σύνταξη της μελέτης επέκτασης και κατασκευής προβλήτας κρουαζιερόπλοιων. Ανακαίνιση και ενοικίαση του εστιατορίου.

• ΑΝΕΜ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σύνταξη μελέτης για αγορά νέου σκάφους.

• ΒΙΜΕΛ: Σύνταξη μελέτης. Μετατροπή της σε αστική συνεταιριστική εταιρεία. Ίδρυση βιοτεχνίας.

• ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Δημιουργία λιμενικής ζώνης στη ΔΕΗ. Δημιουργία λιμενικής ζώνης στην Κέφαλο και σύνταξη μελέτης αλιευτικού καταφυγίου και προστασίας της λεκάνης.

• ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Συνεδριακός Τουρισμός. Θαλάσσιος τουρισμός. Αθλητικός τουρισμός. Πρόγραμμα συνεργατικής αστικής επιχείρησης προβολής και πώλησης τουριστικών υπηρεσιών.

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Διεθνές Κέντρο Νεότητας. Αρχαιολογικές ανασκαφές. Αστική συνεργατική επιχείρηση πολιτισμού.

• Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Αστική συνεταιριστική επιχείρηση κοινωνικής μέριμνας. Κτήριο κοινωνικής αλληλεγγύης.

• ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Κάλυψη των υπηρεσιών σε όλες της Δημοτικές Κοινότητες.

• ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης κτιριακών υποδομών.

3. Προετοιμασία και υλοποίηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

• Διάθεση 1,5 εκ ευρώ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

• Δημιουργία ομάδας διοίκησης έργου για την επιλογή και την εποπτεία.

• Καθιέρωση κανόνων και σήματος πιστοποίησης των τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.

4. Έναρξη των δράσεων για το κτηματολόγιο και το χωροταξικό σχέδιο.

• Αναδιοργάνωση της πολεοδομίας

• Ψηφιοποίηση των πολεοδομικών αδειών.

• Ομάδα μεταγραφής κτηματολογίου.

• Σύμβαση με Πολυτεχνείο και συνεταιριστική επιχείρηση.

5. Προετοιμασία φακέλου και ετοιμότητας για τις αναπτυξιακές επενδύσεις. Οικονομοτεχνικές προμελέτες για τα έργα:

• Επέκταση της Μαρίνας.

• Προβλήτα κρουαζιερόπλοιων.

• Προβλήτες επίσκεψης των τοπικών τουριστικών σκαφών σε Τιγκάκι, Μαρμάρι, Ιαματικές πηγές.

• Ναυπήγηση αξιόπλοου και ταχύπλοου σκάφους.

• Μαρίνα στην Κέφαλο.

• Ανακαίνιση ιαματικών πηγών.

• Ενιαίος φορέας συγκοινωνιών.

• Διεθνές Κέντρο Νεότητας.

• Διερεύνηση συμμετοχής μας στο αεροδρόμιο.

• Βιοτεχνία μελιού.

• Επιχειρηματική αξιοποίηση των κτιρίων του παραλιακού μετώπου ΑΒΙΚΩ.

6. Αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων:

• Δημιουργία συνεταιριστικής επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας

• Εκσυγχρονισμός της αποκομιδής και των τελών καθαριότητας.

7. Αστικές και περιβαλλοντικές αναπλάσεις:

• Μελέτη αστικής ανάπλασης της πόλης Κω.

• Μελέτη της αστικής ανάπλασης της Καρδάμαινας.

• Μελέτη Περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής λίμνης Πυλίου.

• Προστασία και αξιοποίηση της Αλυκής.

• Προστασία και αξιοποίηση των ανατολικών παραλιών.

8. Δημιουργία του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας.

9. Προγράμματα επιμόρφωσης κατάρτισης και πιστοποίησης.

• Δημοτικά ΙΕΚ

• Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης.

10. Πρωτογενής-Δευτερογενής τομέας.

• Χωροθέτηση κτηνοτροφικών μονάδων, στήριξη για σύγχρονες δομές εσταυλισμού. Δημιουργία ομάδων παραγωγών για την παραγωγή και εμπορία προϊόντων.

• Υποστήριξη της δημιουργίας ομάδων παραγωγών σε γεωργικά προϊόντα (παραγωγή, τυποποίηση, εμπορία)

• Υποστήριξη των συνεργατικών δράσεων στον δευτερογενή τομέα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κώστας Καΐσερλης

Δήμαρχος Κω