Δήμος Κω: στην Τεχνόπολη μετά από πρόσκληση Χρυσόγελου

Στήλη: Νέα

Δήμος Κω

Μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων κ. Νίκου Χρυσόγελου, ο Δήμος της Κω θα συμμετάσχει στην τριήμερη εκδήλωση-συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία που πραγματοποιείται 6-8 Ιουλίου 2012 στην Τεχνόπολις-Γκάζι στην Αθήνα, παρουσιάζοντας το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ καθώς και την μέχρι σήμερα πρωτοπόρα λειτουργία του στην υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου

Εκθέσεις, Ημερίδες, Σεμινάριο

«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
μια απάντηση στην κρίση»
Ευρωπαϊκή εμπειρία, δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα, προοπτικές για απασχόληση, βιώσιμες πράσινες οικονομικές δραστηριότητες, προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή

6 - 8 Ιουλίου, Αθήνα, ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ, Αθήνα

Διοργανωτής: Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο
Συνεργάζονται στην διοργάνωση:
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
Ελληνικό Πράσινο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης & Έρευνας
HBS
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Σύλλογος εργαζομένων ΟΕΚ (προς επιβεβαίωση)
Κλίμαξ Plus
ΚΕΘΕΑ (προς επιβεβαίωση)

Συμμετέχουν:
Ευρωπαϊκά δίκτυα και ελληνικοί φορείς κοινωνικής οικονομίας, εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις, πολιτικοί, ευρωβουλευτές

6-8 Ιουλίου:
Θα λειτουργεί έκθεση περιπτέρων με πληροφοριακό υλικό από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης, δικτύωσης παραγωγών – καταναλωτών, τραπεζών – χρηματοπιστωτικών δομών και κοινωνικών υπηρεσιών.
Παρασκευή 6 Ιουλίου
19.00-21.00: Στρογγυλό τραπέζι:
"Υπάρχει ρόλος στην κοινωνική οικονομία για διέξοδο από την κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Από την κρίση και την ανεξέλεγκτη αγορά στη βιώσιμη ευημερία και την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία"
Σάββατο 7 Ιουλίου - Ημερίδα
10.00: Προσέλευση – εγγραφές:
Α' ενότητα:
Η ευρωπαϊκή εμπειρία από τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (11.00 – 11.40)

Β' ενότητα:
Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (11.45 – 12.30)

Γ' ενότητα:
Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα δικτύωσης παραγωγών και καταναλωτών (12.30 – 13.15)

Δ' ενότητα:
Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης κι ανακύκλωσης απορριμμάτων (13.15 – 14.00)

Ε' ενότητα:
Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα (15.00 – 15.40)

ΣΤ' ενότητα:
Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής επανένταξης (15.45 -16.45)

Ζ' ενότητα:
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενίσχυσης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων - Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (16.45 – 17.30)

Η' ενότητα:
Το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών (17.30 – 18.30)

Κυριακή 8 Ιουλίου – Σεμινάριο

Εκπαίδευση ενδιαφερομένων σε θέματα δημιουργίας, λειτουργίας και δικτύωσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης απορριμμάτων, δικτύων παραγωγών – καταναλωτών
Ενότητα Α'
Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο (09.30 – 10.30)

Ενότητα Β'
Στήσιμο Συνεταιρισμού -Ζητήματα Καταστατικού, Δημοκρατική λειτουργία- (10.45 – 11.45)

Ενότητα Γ' Καλές Πρακτικές / Παράλληλα θεματικά εργαστήρια
Εργαστήριο ΑΠΕ (12.00 – 13.00)
Εργαστήριο Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (12.00 – 13.00)
Εργαστήριο Δίκτυα Παραγωγών - Καταναλωτών (12.00 – 13.00)
Εργαστήριο Συνεταιρισμών Κοινωνικών Υπηρεσιών(12.00 – 13.00)