Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Παρασκευή

Στήλη: Νέα


Δήμος Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Ενημέρωση κ. Δημάρχου για την μεταβίβαση του τουριστικού λιμένα Κω, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και λήψη απόφασης.

2. Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τις δράσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

3. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κω, με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΑΣΤΕΡΙΑΣ".

4. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κω, με την ΚΟΙΝ.Ε.ΕΠ. "ΕΣΤΙΑ".

5. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κω, με την ΚΟΙΝ.Ε.ΕΠ. "3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ".

6. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κω, με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΔΡΥΑΔΕΣ".

7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 24/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας, για την ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ανωτέρω επιχείρησης έτους 2012.

8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 25/2012 Απόφασης του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας, για την ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων της ανωτέρω επιχείρησης για το έτος 2012.

9. Αίτημα συνεργασίας Δήμου Κω με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, καθορισμός των χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Κω, για το Κ.Δ.Β.Μ.

10. Υποβολή αιτήματος Δήμου Κω στο ΥΠ.ΕΣ., για την επέκταση της αργίας εορτασμού της μνήμης του Πολιούχου Αγίου Νικολάου σ' όλο το νησί.

11. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων που οφείλει ο Δήμος Κω στην ιδιοκτήτρια της Κ.Μ. 2312 γαιών Κω – εξοχής.

12. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 32/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ως προς τη χρήση και την αναγκαιότητα της καταργηθείσας Κτηματολογικής οδού, που βρίσκεται ανάμεσα στις Κ.Μ. 477Α και 473Ζ γαιών Πυλίου.

13. Έκφραση γνώμης για τον αποχαρακτηρισμό οδού με Κ.Μ. 1593 γαιών Αντιμάχειας (Τ.Δ. 531) ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

14. Έκφραση γνώμης για την επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδος που βρίσκεται στην περιοχή "Μπαμιαλίκι" Δήμου Κω.

15. Έκφραση γνώμης για την κίνηση διαδικασίας αποχαρακτηρισμού – ανταλλαγής καταργημένου στην πράξη Κτηματολογίου αγροτικού δρόμου με Κ.Μ. 2115Α γαιών Ασφενδιού.

16. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων που οφείλει ο Δήμος Κω στην ιδιοκτήτρια της Κ.Μ. 1958 γαιών και 462 οικοδ. Κω εξοχής.

17. Έκφραση γνώμης ως προς την αναγκαιότητα δημοσίου ακινήτου με Κ.Μ. 399 γαιών Πυλίου και παραχώρηση της ανωτέρω Κ.Μ.

18. Ενημέρωση για την λήψη απόφασης για τις γεωλογικές μελέτες οικιστικής καταλληλότητας στους οικισμούς Ν. Αλικαρνασσού και Αγ. Νεκταρίου του Δήμου Κω.

19. Ανάθεση γεωλογικών μελετών στο Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.), για την ολοκλήρωση – έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης του Οικισμού Καρδάμαινας Κω και της σχετικής Πράξης Εφαρμογής.

20. Ανάθεση γεωλογικών μελετών στο Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.), στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), για τον Ενιαίο Δήμο Κω.

21. Παράταση του υπ' αριθμ. 4243/10-2-2012 συμφωνητικού για προμήθεια σιδηρού οπλισμού.

22. Παράταση του υπ' αριθμ. 32210/23-8-2011 συμφωνητικού για προμήθεια οικοδομικών υλικών.

23. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ΠΕΕ Δήμου Κω και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012, για εκτέλεση έργων.

24. Αντικατάσταση παραιτηθείσας δημοτικής σύμβουλου από τα Δ/Σ Ν.Π. Δήμου Κω και ορισμού Μελών.

25. Αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου του Δ/Σ Α' Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ορισμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

26. Αντικατάσταση Μελών Δ/Σ Β' Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ορισμού Μελών.

27. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για την χορήγηση ή μη βατότητας διαδρομής τουριστικού τραίνου εταιρείας "ELMA KO CITY TRAIN BUS".

28. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Κοκκινόνερο Δήμου Κω" και εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την παραλαβή του ανωτέρω ποσού από την Τράπεζα Ελλάδος Υποκατάστημα Ρόδου.

29. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Νικηταρά Θ., για εκτός έδρας υπηρεσία.

30. Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσία και ψήφιση πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ