«ΝΙΚΙΑΣ»: η μεγαλύτερη online database Ελλήνων ζωγράφων

Στήλη: Πολιτισμός

Ερευνητικό Κέντρο «ΝΙΚΙΑΣ»

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΝΙΚΙΑΣ» ιδρύθηκε το 2010, μετά από προετοιμασία 7 ετών. Στόχος του είναι η χαρτογράφηση του χώρου της εικαστικής δημιουργίας για την ανάδειξη του έργου των Ελλήνων Ζωγράφων.

Η επιστημονική ομάδα διεξάγει έρευνα επάνω στα υλικά και στα εκφραστικά μέσα, που χρησιμοποιούνται στην τέχνη, καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά των καλλιτεχνών σε βάσεις δεδομένων. Εργάζεται πάνω στη διάσωση, στην ιστορική μελέτη και στην ταυτοποίηση αντικειμένων τέχνης.

Παράλληλα γίνεται συστηματική συλλογή και καταγραφή πληροφοριών για τα έργα Ελλήνων Ζωγράφων που συμμετέχουν σε δημοπρασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου «ΝΙΚΙΑΣ» περιλαμβάνει επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες σε διάφορα πεδία γνώσης με αναγνωρισμένη εμπειρία. Τα πεδία αυτά γνώσης συνδυάζονται με την έγκυρη, αξιόπιστη και καινοτομική έρευνα, που αφορά τους κάτωθι τομείς:

• Ιστορία τέχνης

• Συντήρηση έργων τέχνης

• Φωτογραφία και διάσωση έργων τέχνης

• Ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνας

• Πληροφορική και πολυμέσα

• Χημικές και ειδικές αναλύσεις υλικών και χρωμάτων

• Διασφάλιση ποιότητας και διαδικασιών

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται:

• Παροχή πληροφοριών για έργα τέχνης, για την πορεία των καλλιτεχνών και για δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν (εκτιμώμενες αξίες, τιμές πώλησης, κ.α.)

• Γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις αυθεντικότητας έργων τέχνης, με βάση τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα και τις πλέον καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους

• Συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, με ειδικευμένες μη καταστρεπτικές τεχνικές

• Ιστορική μελέτη και ταυτοποίηση αντικειμένων τέχνης

• Επισκόπηση εκθέσεων του έργου ανερχόμενων καλλιτεχνών

www.nikias.gr