Έως το τέλος Ιουλίου η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ζωγραφική τυφλών όψεων κτιρίων»

Στήλη: Πολιτισμός

DanBrady, Bansky street cleaner - Chalk Farm

Έως το τέλος Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ζωγραφική τυφλών όψεων κτιρίων", προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Μέσω της τέχνης, επιδιώκεται η αναβάθμιση της εικόνα της πόλης, οδηγώντας σε νέες μορφές κοινωνικότητας και ενεργοποίησης των πολιτών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις έως το τέλος Ιουλίου, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής συμμετοχής, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr).

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση πολυκατοικιών, το έντυπο υποβολής συμμετοχής μπορούν να συμπληρώνουν οι διαχειριστές, εφόσον εκφράζουν τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των ακινήτων. Θα υπάρξει άμεση υλοποίηση των προτάσεων, κατόπιν επιλογής κτιρίων που θα γίνει από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.