Τελετή λήξης της Δημιουργικής Απασχόλησης - Φωτογραφίες

Στήλη: Ιπποκράτεια 2010 - Φωτογραφίες

Από την τελετή λήξης της Δημιουργικής Απασχόλησης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Αυγούστου 2010 στις 19:30 στο πάρκο - πρώην ανθόκηπος