Σύγχρονα κινήματα και διαμαρτυρίες

Στήλη: Βιβλιοστάτης

 Erik Neveu: Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων

Erik Neveu, Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων, μετάφραση Μαρλέν Λογοθέτη, εκδόσεις Σαββάλας, 2010, σελίδες 550

«Ο όρος κοινωνικά κινήματα συνδέεται με ένα σύνολο μορφών διαμαρτυρίας, με συγκεκριμένα γεγονότα και πρακτικές.» Ωστόσο η δυσαρέσκεια για τα δρώμενα, η διεκδίκηση αιτημάτων, οι κάθε λογής κινητοποιήσεις και οι εντάσεις στη συλλογική ζωή δεν επαρκούν-ως παραδείγματα ή/και ως αποδείξεις για να κατανοηθεί το φαινόμενο των σύγχρονων κινημάτων.

Πέρα από την επιδοκιμασία , την αποδοκιμασία, ή/ την εμπειρική προσέγγιση των διαφόρων κινημάτων απαιτείται και η νηφάλια ερμηνευτική. Για παράδειγμα η έννοια «συλλογική δράση» (στο πλαίσιο των κοινωνικών κινημάτων) συναρτάται αφενός με τη κοινή δράση ατόμων κι αφετέρου με τη λογική της διεκδίκησης . Όμως καθοριστικό σημείο αναφοράς είναι και ο προσδιορισμός ενός αντιπάλου που νοείται στο πεδίο των εξουσιαστικών δομών- εκεί δηλαδή όπου ασκούνται οι κάθε τύπου δημόσιες πολιτικές . Με άλλα λόγια οι εκάστοτε κυβερνητικές δράσεις/πολιτικές είναι το ( αναγκαίο) εφαλτήριο των κοινωνικών κινημάτων. Είναι η δομική απαρχή για την εκδήλωση , στο δημόσιο πεδίο, πρωτόγνωρων αντιπαραθέσεων - ακόμη και με συμβολικό χαρακτήρα (όπως συμβαίνει π.χ. στη χώρα μας) .

‘Όλα τούτα δεν μπορεί παρά να προκαλούν το ενδιαφέρον σε όλους όσοι νοιάζονται για τα κοινά. Και το παρόν βιβλίο προσφέρεται- αντί άλλων άρθρων- για να καλύψει το διογκούμενο τούτο φαινόμενο και να συμβάλλει στην αφύπνισή μας.

Σ.Α.Γ.