Όλα τα νομοσχέδια στο site της Βουλής από την ώρα της κατάθεσής τους

Στήλη: Νέα

Πρόσβαση σε όλα τα νομοσχέδια από την ώρα της κατάθεσής τους θα έχουν πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι δημοσιογράφοι αλλά και οι βουλευτές, με μία μόνο απλή κίνηση στον υπολογιστή τους.

Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου της Βουλής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, προχώρησαν στη νέα εφαρμογή της άμεσης ανάρτησης του νομοσχεδίου τη στιγμή που κατατίθεται στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Έτσι, όσοι ενδιαφέρονται για τα νομοσχέδια που κατατίθενται στη Βουλή προς ψήφιση μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά μέσω του site του Κοινοβουλίου (www.parliament.gr), να τα μελετούν και να ενημερώνονται αναλυτικά για το περιεχόμενό τους.

Στο site θα αναρτώνται τα σχέδια νόμου στην αρχική τους μορφή, όπως κατατίθενται από τα αρμόδια Υπουργεία, πριν υποβληθούν σε νομοτεχνικό έλεγχο.