Στην Κύπρο στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «Ιπποκράτης»

Στήλη: Νέα

1

H Αστική Εταιρεία "Ιπποκράτης"/Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας εκπροσωπώντας τον ΟΚΑΝΑ, συμμετέχει μαζί με άλλες (10) δέκα χώρες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: "ΤΑΚΕ CARE-Strategies towards responsible alcohol consumption for adolescents in Europe", για το αλκοόλ, διανύοντας ήδη το 2Ο Έτος υλοποίησης

Το πρόγραμμα "ΤΑΚΕ CARE" περιλαμβάνει πολυεπίπεδες δράσεις σε τέσσερεις ομάδες στόχους: νέους ηλικίας 12 έως 21 ετών, γονείς, ενήλικους υποστηρικτές (key persons) και λιανοπωλητές (retailers). Στόχο έχει την πρόληψη και υπεύθυνη κατανάλωση της χρήσης αλκοόλ. Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της πορείας του προγράμματος που υλοποιείται στην Κέφαλο και στην συνέχεια θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο νησί.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος, το επιστημονικό στέλεχος της Αστικής Εταιρείας "Ιπποκράτης"/Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, κος Νικηφόρος Φάρκωνας και η Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ κα Νίκη Γεωργαλά, συμμετείχαν στην 3η συνάντηση εργασίας που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο από 7-10 Φεβρουαρίου 2012.

Κατά την συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση και αξιολόγηση για την πορεία και το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος για κάθε ομάδα στόχο.

Συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως επίσης και ζητήματα που αφορούσαν την επόμενη συνάντηση εργασίας που θα φιλοξενηθεί στην Κω από 27 έως 30 Αυγούστου 2012.

Aπό τη Γραμματεία

Της Αστικής Εταιρείας "Ιπποκράτης"/

Kέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων &

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας