Προσλήψεις για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου

Στήλη: Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι θα προσλάβει:

1. Ένα άτομο (1) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ με την ειδικότητα Ιατρού Γενικής Παθολογίας , για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου,
2. Ένα άτομο (1) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ με την ειδικότητα Ιατρού Παθολογίας ή Ιατρού Εργασίας , για την παροχή υπηρεσιών υγείας, με βασικό σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους,
3. Ένα άτομο (1) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΤΕ με την ειδικότητα Νοσηλευτή, για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι 20/09/2010 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Κω.

Τηλέφωνο Πληροφοριών: 22420-22326.