Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΔΗΡΑΣ

Στήλη: Ανακοινώσεις

Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΡΑ.Σ. θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΜΑΡΙΝΑΣ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση σε σώμα.

2. Γενική ενημέρωση από Δ/ντή του ΔΗΡΑΣ ΚΩ

3. Διάφορα θέματα