Δήμος Κω: συνεδριάσεις στους Ηρακλειδείς

Στήλη: Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα(1) συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλειδών που θα γίνει τη Πέμπτη στις 27 Ιανουαρίου 2011 στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλειδών με το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλειδών για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

2. Διορισμός λογιστή ως εξωτερικού συνεργάτη.

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα(1) συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Tουριαμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ηρακλειδών που θα γίνει τη Πέμπτη στις 27 Ιανουαρίου 2011 στις 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλειδών με το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δ.Ο.Τ.Π.Α.Η.Ρ. για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα(1) συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας & Παιδείας Δήμου Ηρακλειδών που θα γίνει τη Πέμπτη στις 27 Ιανουαρίου 2011 στη 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλειδών με το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δ.Ο.Π.Π.Η.Ρ. για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα(1) συνεδρίαση του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ηρακλειδών που θα γίνει τη Πέμπτη στις 27 Ιανουαρίου 2011 στις 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλειδών με το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δ.Ο.Π.Β.Σ. για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα(1) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ηρακλειδών που θα γίνει τη Πέμπτη στις 27 Ιανουαρίου 2011 στις 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλειδών με το παρακάτω θέμα:

1. Ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δ.Ε.Κ.Α.Η.Ρ. για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΛΑΛΗΣ

 

Σημειώσεις:

1 Η κατεπείγουσα συνεδρίαση συνίσταται λόγω των καταληκτικών προθεσμιών υποβολής των απαραίτητων εγγράφων για τον ορισμό εκπροσώπου σε υπηρεσίες.

2 Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση και τον ορισμό του εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων & και των μαθητικών κοινοτήτων όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου.