Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω

Στήλη: Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη* Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, την 28 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό για «προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις λειτουργικές ανάγκες και τα έργα οδοποιίας του Δήμου Κω για το έτος 2011».

2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον διαγωνισμό για «προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (βενζίνη super και αμόλυβδη).

3. Έγκριση πληρωμής προστίμων (2) που επιβλήθηκαν από το Λιμεναρχείο Κω

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Γιωργαράς Αντώνιος - Αντιδήμαρχος

 

* Ο έκτακτος χαρακτήρας σύγκλισης της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στο γεγονός ότι:

- πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προμήθειας των καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

- υπάρχει προθεσμία εξόφλησης των προστίμων, προκειμένου να μην βεβαιωθούν στη ΔΟΥ