Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

Στήλη: Ανακοινώσεις

-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της 1ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω που θα γίνει την Τετάρτη στις 9 Μαρτίου 2011 στις 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή της υπ' αριθμόν 150/ 22-02-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή 1ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω που θα γίνει την Τετάρτη στις 9 Μαρτίου 2011 στις 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή της υπ' αριθμόν 150/ 22-02-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή της 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της 3ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω που θα γίνει την Τετάρτη στις 9 Μαρτίου 2011 στις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή της υπ' αριθμόν 150/ 22-02-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή της 3ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

2. Απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗΤΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της 4ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω που θα γίνει την Τετάρτη στις 9 Μαρτίου 2011 στις 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή της υπ' αριθμόν 150/ 22-02-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή της 4ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κω για το έτος 2011 (για Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τράπεζα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΠΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ